ในระยะนี้คนไทย รวมถึงคนทั้งโลกต้องเผชิญกับความปั่นป่วนมากมาย ทั้งโรคระบาด COVID-19 ทั้งปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ อาชญากรรม รวมถึงปัญหาชีวิตส่วนตัวอีกหลากหลาย ทำให้หลายคนต้องเผชิญกับทั้งความเครียด รวมถึงผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างกระทันหันอีกด้วย เช่น ถูกเลิกจ...

หากพระพุทธเจ้าทิ้งคำสอนเรื่องหลักกาลามสูตร 10 ประการ ที่สอนเรื่องการไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ไว้เป็นปัญญาในฝั่งตะวันออก ในฟากตะวันตกก็มี Critical Thinking ที่เริ่มมาจากยุคเพลโตและโสเครติส ที่พูดในเรื่องคล้ายกัน แต่ทำไมประชาชนในเมืองพุทธอย่างบ้านเรา จึงมีคนที่ถูกหลอกได้ง่ายหร...

การเปรียบเทีียบตัวเองกับคนอื่น จะยิ่งทำให้ Self-esteem ของคุณลดลงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในโลกใบนี้ย่อมมีคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ หน้าตาดีมากกว่า ได้กินอยู่เที่ยวหรูกว่า ขับรถแพงกว่า แฟนหน้าตาดีกว่า หรือมีความสามารถมากกว่าคุณเสมอ แม้ในตอนนี้คุณกำลังมีชีวิตที่ดีมากอย...

‘หมดไฟ’ ปัญหาใหญ่ของคนทำงาน Burnout คือ ภาวะที่อ่อนล้าหมดแรงทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกกดดันหรือตกอยู่ในความเครียดมาเป็นระยะเวลานาน เป็นภาวะที่สะสมความเครียดไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งหากแค่เหนื่อยหรือหมดแรงตามปกติ คุณอาจนอนพักซักคืนหรือลาพักร้อนซัก 2-...