ปัญหาของหลาย ๆ คนคือ การมีความสุขยาก หรือไม่มีความสุขในชีวิต พวกเขาจึงพยายามไขว่คว้าหาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตามหาวิธีสร้างความสุข จริง ๆ แล้วความสุขคืออะไร ความสุขนั้นคือภาวะที่คนเราพึงพอใจ ซาบซึ้ง ชื่นชม และในเชิงกายภาพนั้น ก็มักจะมีการหลั่งสารแห่งความสุ...

อาจมีบางวันที่คุณตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์แจ่มใส และหมายมั่นปั้นมือว่าวันนี้จะเป็นวันดี ๆ ของคุณ แต่แล้วคุณก็ถูกดับฝัน ด้วยคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจของใครบางคน ซึ่งหลังจากนั้น วันดี ๆ ของคุณก็กลับตาลปัตรกลายเป็นวันแย่ ๆ ไปทันที

เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ชีวิตคุณ 'เจริญเติบโต' หรือ 'แก่ตัวตามวัย' สองอย่างนี้แตกต่างกันมาก เพราะมันสะท้อนถึงวุฒิภาวะและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แวนอ่านหนังสือตอนหนึ่งของ OSHO เรื่อง วุฒิภาวะ - Maturity ทำให้ถึงกับสะดุ้งเล็ก ๆ

หากคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตทุกด้าน ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญกว่า IQ แม้เด็กเรียนเก่งแค่ไหน แต่หากไม่เคยถูกฝึกให้พัฒนาทักษะชีวิตและความสัมพันธ์กับคนอื่น คนคนนั้นย่อมอยู่ยากและเติบโตได้ยากในสังคมที่เรียกร้องการทำงานเป็นทีมมากกว่าโตเดี่ยว

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แวนได้จัดห้องเรียนความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence for Success) ซึ่งเป็นคอร์สพัฒนาตนเองร่วมกับนักจิตวิทยาของ iStrong ให้กับบรรดาเจ้าของกิจการและผู้บริหารหลายท่าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้เรียนรู้ แบ่งปัน ค้นพบ หัวเราะ ซาบซึ้ง เห็นใจ แล...

คนที่ขาด “วินัยทางอารมณ์” จะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้ยาก งานที่ใหญ่ ยาก และท้าทายย่อมต้องการความมุ่งมั่นที่มากกว่าปกติ และมักจะใช้เวลานาน กว่าสิ่งที่ทำอยู่จะเห็นผลลัพธ์ คนที่จะทำงานใหญ่ที่ต้องใช้เวลา รวมถึงอาจต้องใช้ความสม่ำเสมอ ย่อมต้องมีวินัยทางอารมณ์ เพื่อประคองให้ตัวเ...