ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EI) หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ EQ คือความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และบริหารอารมณ์ตัวเองและคนอื่น ในที่ทำงานคนที่ฉลาดทางอารมณ์จะควบคุมอารมณ์และแรงจูงใจของตัวเองได้ดีกว่า มีวินัยดีกว่า และมีทักษะทางสังคมที่ดีกว่า

EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นทักษะที่อยู่กับคนเรามานาน และจะยังอยู่ต่อไปอีกนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค AI หรือ New Normal นั้น EQ ก็ยังจำเป็น เพราะยิ่งเจอวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมากขึ้นเท่าไหร่ การดูแลอารมณ์ความรู้สึกตัวเอง ไปจนถึงควบคุมมั...

“ความสุข” คือตัวชี้วัดสุขภาวะของชีวิตคนเรา เป็นทักษะชีวิต และได้รับการยืนยันว่าคือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จอื่น ๆ ในชีวิต เพราะเวลาที่คุณจิตตก สมองคุณจะมองเห็นทางออกได้น้อยลง ความคิดสร้างสรรค์แทบไม่มีเหลือ ความหดหู่จะยิ่งทำให้คุณไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไร

สุขภาพอารมณ์ (Emotional Health) เป็นส่วนหนึ่งของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถของคนเราในการยอมรับและบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ โดยเฉพาะเมื่อกำลังเผชิญกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลง (ที่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิต) คนที่มีสุขภาพอารมณ์ที่ดีจะสามารถทำ...

ปัญหาของหลาย ๆ คนคือ การมีความสุขยาก หรือไม่มีความสุขในชีวิต พวกเขาจึงพยายามไขว่คว้าหาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตามหาวิธีสร้างความสุข จริง ๆ แล้วความสุขคืออะไร ความสุขนั้นคือภาวะที่คนเราพึงพอใจ ซาบซึ้ง ชื่นชม และในเชิงกายภาพนั้น ก็มักจะมีการหลั่งสารแห่งความสุ...