Mindset กำหนดชีวิตคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ mindset จะเป็นกรอบให้กับมุมมอง วิธีคิด และวิธีการมองตนเอง มองคนอื่น และมองโลกของคุณ รวมทั้งในการจะออกจาก comfort zone ก็เช่นกัน กรอบความคิดจะกำหนดว่าคุณจะมองสิ่งนี้ว่าอย่างไร และควรจะรับมืออย่างไร

การพึ่งตัวเองในที่นี้ หมายถึงทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านจิตใจ การพึ่งคนอื่นในการใช้ชีวิต คุณจะไม่มีอิสรภาพในการเลือกมากนัก เพราะชีวิตคุณต้องเป็นไปตามผู้คนหรือสิ่งที่คุณพึ่งพา การพึ่งคนอื่นในด้านจิตใจ คุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะอารมณ์คุณจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามผู้คนหรือสิ่...

ทุกคนที่เกิดมาและมีสังคม มีการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ยังไง ๆ ก็ต้องเคยมีประสบการณ์ที่ถูก "คำพูดทำร้ายจิตใจ" จากคนอื่น อย่างแน่นอน แม้แต่คนที่คิดบวก หรือมองโลกในแง่ดีแค่ไหน อย่างน้อยก็ต้องเคยสะอึกหรือรู้สึกแย่กับคำพูดเหล่านี้บ้าง

เป็นเรื่องธรรมดาหากคุณจะเกิดความกลัวหากต้องมีการนำเสนอหรือการพูดในที่สาธารณะ โดยเฉพาะต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะหากคุณเป็นคนประเภท Introvert ที่เก็บตัวและไม่ชอบแสดงออก ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ หรือกลัวการถูกสายตาคนอื่นจับจ้อง หรือโดนวิพากษ์วิจารณ์