วิธีดูแลจิตใจของคุณให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ โดยเฉพาะช่วงความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ และความกลัวเชื้อไวรัส มาดู 12 วิธีสร้างความสุขและสมดุลทางใจให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้

EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นทักษะที่อยู่กับคนเรามานาน และจะยังอยู่ต่อไปอีกนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค AI หรือ New Normal นั้น EQ ก็ยังจำเป็น เพราะยิ่งเจอวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมากขึ้นเท่าไหร่ การดูแลอารมณ์ความรู้สึกตัวเอง ไปจนถึงควบคุมมั...

Mindset กำหนดชีวิตคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ mindset จะเป็นกรอบให้กับมุมมอง วิธีคิด และวิธีการมองตนเอง มองคนอื่น และมองโลกของคุณ รวมทั้งในการจะออกจาก comfort zone ก็เช่นกัน กรอบความคิดจะกำหนดว่าคุณจะมองสิ่งนี้ว่าอย่างไร และควรจะรับมืออย่างไร

การพึ่งตัวเองในที่นี้ หมายถึงทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านจิตใจ การพึ่งคนอื่นในการใช้ชีวิต คุณจะไม่มีอิสรภาพในการเลือกมากนัก เพราะชีวิตคุณต้องเป็นไปตามผู้คนหรือสิ่งที่คุณพึ่งพา การพึ่งคนอื่นในด้านจิตใจ คุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะอารมณ์คุณจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามผู้คนหรือสิ่...