‘หมดไฟ’ ปัญหาใหญ่ของคนทำงาน Burnout คือ ภาวะที่อ่อนล้าหมดแรงทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกกดดันหรือตกอยู่ในความเครียดมาเป็นระยะเวลานาน เป็นภาวะที่สะสมความเครียดไว้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งหากแค่เหนื่อยหรือหมดแรงตามปกติ คุณอาจนอนพักซักคืนหรือลาพักร้อนซัก 2-...

สถิติปีล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ในปีนี้ ประเทศไทย กลุ่มผู้ที่ฆ่าตัวตายสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มวัยทำงานที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และกลุ่มวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

Please reload

Featured Posts

7 ข้อที่บ่งบอกว่าทีมของคุณมี EQ สูง

1/10
Please reload

Recent Posts