ผู้หญิงหลายคนถูกสอนให้เป็นผู้ตามที่ดี แต่ไม่ได้ถูกสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นำที่ดี ดังนั้น คนเหล่านี้จะเติบโตโดยปราศจากความเชื่อที่ว่าตัวเองจะสามารถเป็นฝ่ายดูแลคนอื่นและเป็นผู้นำคนอื่นได้ ทัศนคติและความเชื่อที่ว่านี้จึงสะท้อนออกมาที่การใช้ชีวิต การวางตำแหน่งตัวเองในความ...

คุณสามารถเดินตามความฝัน ตาม Passion ของตัวเองได้ แต่สิ่งนั้นต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนด้วย คุณต้องทำได้ดีในสิ่งนั้นด้วย และการจะสร้างเป็นธุรกิจนั้น เป็นอีกขั้นหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้และลงมือทำเยอะมากๆ และอาจมีส่วนที่คุณชอบทำอยู่ไม่ถึง 50% ในตอนแรก แต่มันเป็นสิ่งจำ...

Please reload

Featured Posts

Critical Thinking อาวุธป้องกันไม่ให้ถูกหลอกในยุค Fake news และแชร์ลูกโซ่

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Categories