การเป็นตัวของตัวเอง ...คือการต้องคิดเอง สร้างสรรค์ชีวิตเอง ไม่เอาแต่ก้มหน้าตามใคร ไม่คอยแต่คำตอบสำเร็จรูปจากใคร การเป็นตัวของตัวเอง ...ต้องเข้มแข็งต่อคำวิจารณ์

Please reload

Featured Posts

Critical Thinking อาวุธป้องกันไม่ให้ถูกหลอกในยุค Fake news และแชร์ลูกโซ่

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Categories
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square