สถิติปีล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ในปีนี้ ประเทศไทย กลุ่มผู้ที่ฆ่าตัวตายสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มวัยทำงานที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป และกลุ่มวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

ภาวะสังคมและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันสร้างความกดดันให้ผู้คนมากมายซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตหลายชนิด โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า และคนทั่วโลกกว่า 300 ล้านคน

เร็วๆ นี้มีงานวิจัยระยะยาวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการศึกษาพันธุกรรมว่าเกี่ยวข้องกับความขี้เหงา การแปลกแยกจากสังคม และโรคซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งศึกษากับคู่แฝด

Please reload

Featured Posts

7 ข้อที่บ่งบอกว่าทีมของคุณมี EQ สูง

1/10
Please reload

Recent Posts