เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ชีวิตคุณ 'เจริญเติบโต' หรือ 'แก่ตัวตามวัย' สองอย่างนี้แตกต่างกันมาก เพราะมันสะท้อนถึงวุฒิภาวะและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แวนอ่านหนังสือตอนหนึ่งของ OSHO เรื่อง วุฒิภาวะ - Maturity ทำให้ถึงกับสะดุ้งเล็ก ๆ

คนที่ขาด “วินัยทางอารมณ์” จะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้ยาก งานที่ใหญ่ ยาก และท้าทายย่อมต้องการความมุ่งมั่นที่มากกว่าปกติ และมักจะใช้เวลานาน กว่าสิ่งที่ทำอยู่จะเห็นผลลัพธ์ คนที่จะทำงานใหญ่ที่ต้องใช้เวลา รวมถึงอาจต้องใช้ความสม่ำเสมอ ย่อมต้องมีวินัยทางอารมณ์ เพื่อประคองให้ตัวเ...

คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือการควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ บางคนที่เห็นว่าตัวเองมักไม่โกรธอยู่แล้วจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้วขอบเขตของอีคิวไปไกลกว่านั้นมาก เพราะมันคือคุณสมบัติพื้นฐานที่จะทำนายว่าใครมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากน้อย

Please reload

Featured Posts

7 ข้อที่บ่งบอกว่าทีมของคุณมี EQ สูง

1/10
Please reload

Recent Posts