ทุกครั้งที่คุณหันกลับไปมองอดีต ขอให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และใช้ปรับปรุงตัวเอง แต่คนบางคนกลับใช้อดีตไว้เพื่อโยนความผิดเมื่อรู้สึกอ่อนแอ หรือในยา

Please reload

Featured Posts

7 ข้อที่บ่งบอกว่าทีมของคุณมี EQ สูง

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Categories