การเป็นตัวของตัวเอง ...คือการต้องคิดเอง สร้างสรรค์ชีวิตเอง ไม่เอาแต่ก้มหน้าตามใคร ไม่คอยแต่คำตอบสำเร็จรูปจากใคร การเป็นตัวของตัวเอง ...ต้องเข้มแข็งต่อคำวิจารณ์

Please reload

Featured Posts

5 วิธียกระดับผู้หญิงให้เป็นผู้นำที่เก่ง

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Categories
Follow Us