Emotional

Intelligence

for Success

workshop

ฉลาดใช้อารมณ์เพื่อความสำเร็จ

ในฐานะผู้นำตัวเองและทีม

คนที่คุมอารมณ์ได้ดีกว่า
คือฝ่ายคุมเกม

ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่

ในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์

 ความฉลาดทางอารมณ์คือการทำตัวให้ดีและน่ารัก

คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าอีคิวคือการควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เลย เพราะความฉลาดทางอารมณ์คือเรื่องของการบริหารอารมณ์ให้แสดงออกให้เหมาะกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า หาก ณ ขณะนั้นคุณกำลังถูกเอาเปรียบ แล้วคุณเอาแต่เงียบ ยิ้ม และไม่ยอมตอบโต้กลับไป นั่นย่อมไม่ใช่ความฉลาดทางอารมณ์ แต่คุณควรแสดงความไม่พอใจ กล้าโต้ตอบและยืนหยัดในสิทธิ์ของคุณเพื่อไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบต่างหาก หรือบางครั้งลูกหรือลูกน้องของคุณทำผิดอย่างจงใจ คุณก็จำเป็นต้องพูดและแสดงภาษาท่าทางว่าคุณกำลังไม่พอใจ เพื่อเตือนไม่ให้คนเหล่านั้นทำผิดอีก

 ความฉลาดทางอารมณ์คือการมีความรู้สึกให้น้อยที่สุดและไม่แสดงอารมณ์

มนุษย์ของเราเกิดมาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งโดยธรรมชาติอารมณ์และความรู้สึกจะช่วยให้คุณมีชีวิตรอด ความกลัวทำให้คุณหาทางเอาตัวรอด ความโกรธจะช่วยเพิ่มพลังให้คุณสู้ หรืออารมณ์อ่อนไหวจะทำให้คนอื่นเข้าใจคุณได้มากขึ้น หากคุณพยายามควบคุมตัวเองให้ปราศจากความรู้สึกก็ไม่ต่างอะไรกัับหุ่นยนต์ ดังนั้นการจะใช้ประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้เต็มที่ คุณต้องเรียนรู้ที่จะบริหารเพื่อให้แต่ละอารมณ์แสดงออกมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาต่างหาก

 เมื่ออายุมากขึ้นก็มีความฉลาดทางอารมณ์เอง

ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ได้มีความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นตามวัยเสมอไปเพราะต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างจงใจ ดังนั้นคุณจึงเห็นผู้ใหญ่จำนวนมากที่ “แก่แต่ตัว” แต่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างหนักในการจะทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่น และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ บางคนยิ่งก้าวหน้ามาก เติบโตในหน้าที่การงานหรือธุรกิจประสบความสำเร็จมาก ยิ่งมีีอีโก้ในตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้จะบดบังให้พวกเขาไม่ยอมรับฟังใคร เพราะคิดว่าตัวเองแน่ จนมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าคนรอบตัวคิดกับพวกเขาอย่างไร และไม่ยอมพัฒนาตัวเองต่อ

พิสูจน์ด้วยงานวิจัย
"90% ของคนที่มีผลงานโดดเด่น
มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
 
พนักงานขายที่ฉลาดทางอารมณ์
ทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8xx,xxx บาทต่อปี"
10 ทักษะแห่งปี 2020
ตามการศึกษาและวิจัยของ World Economic Forum
ในบรรดา 10 ทักษะที่คาดการณ์ว่าจำเป็นในการทำงาน การทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตในยุค Disruption ที่ AI กำลังเข้ามาทำงานแทนที่คนในหลายตำแหน่ง พบว่ามีหลายทักษะที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของคน เช่น
 • Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์),
 • People Management (ทักษะการบริหารคน),
 • Coordinating with Others (การทำงานร่วมกับคนอื่น),
 • Service Orientation (การให้บริการ),
 • Negotiation (การเจรจาต่อรอง),
 • Judgement and Decision Making (การใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ)
การค้นพบอันน่าทึ่งของ Google

ที่มาของภาพ https://www.thenational.ae/ 

จากการวิจัยอันยาวนานของ Google ภายใต้ Project Aristotle ที่เป็นความพยายามในการหา Pattern ของพนักงานและทีมงานที่ทำผลงานได้โดดเด่นสูงสุด พบว่า Empathy (ความเข้าอกเข้าใจคนอื่น) และ Social skills (ทักษะการเข้าสังคม) ทำให้ทีมงานที่มีแต่คนระดับปานกลางกลับประสบความสำเร็จสูงสุดแซงหน้าทีมงานที่มีแต่คนอัจฉริยะ แต่ขาด Empathy และ Social skills ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คือส่วนสำคัญของ 'ความฉลาดทางอารมณ์'
อ่านบทความฉบับเต็ม >>
คนแบบนี้ ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ ...
 • ทำงานเก่งอยู่คนเดียว แต่เมื่อทำงานเป็นทีมแล้วพัง

 • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี ลูกน้องพากันขอย้ายทีม อยากลาออกทุกวัน

 • มีแต่คนไม่อยากร่วมงาน เพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

 • สร้างแต่ความขัดแย้งในการทำงาน

 • ตัวเองหมดไฟ ลูกน้องหมดไฟ แต่จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครไม่ได้เลย

อ่านบทความ '8 หลุมพรางของผู้บริหารที่ไม่มีใครอยากร่วมงาน' >>

สัญญาณบ่งบอกว่า คุณต้องพัฒนา EQ ของตัวเองโดยด่วน ...
 • มักขาดสติ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่

 • เมื่อหมดไฟกลับจูงใจตัวเองไม่ได้

 • เมื่อรู้สึกแย่ กลับให้พลังใจตัวเองไม่ได้

 • อ่านไม่ออกว่าลูกค้าต้องการอะไร

 • โน้มน้าวลูกค้าไม่ได้

 • ไปที่ไหนลูกน้องแตกฮือ เป็นตัวทำลายบรรยากาศการทำงาน

 • ทำให้ลูกน้องมีไฟ ทุ่มเท และมี Passion ในการทำงานไม่ได้

 • สั่งอะไรลูกน้องก็ไม่ทำ

 • ใจดีเกินเหตุ จนไม่กล้าลงโทษหรือตำหนิลูกน้อง

"พัฒนาอีคิว ..
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
พัฒนาอีคิว ..
เพื่ออ่านใจคนอื่น
พัฒนาอีคิว ..
เพื่อควบคุมอารมณ์คนอื่น
พัฒนาอีคิว ..
เพื่อโน้มน้าวใจคนอื่น
 
พัฒนาอีคิว ..
เพื่อความสำเร็จในความสัมพันธ์
 
พัฒนาอีคิว ..
เพื่อความสำเร็จในการทำงาน"
คนที่มี EQ เป็นแบบไหน ...
 • มีสติ ควบคุมตัวเองได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อให้ใครยั่วยุได้

 • ฟื้นจากภาวะหมดไฟได้เอง จูงใจตัวเองให้ทำในสิ่งที่ต้องทำได้

 • อ่านใจลูกค้า/ลูกน้องออก รู้ว่าคนรอบตัวต้องการอะไร

 • โน้มน้าวใจลูกน้องให้ทุ่มเทและมี passion ในงานได้

 • ทำงานเป็นทีมได้ดี นำทีมให้สร้างผลงานที่สุดยอดได้

 • มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกว่าคน EQ ต่ำ

"คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
มี EQ ที่สูงกว่า
พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ
มี EQ ที่สูงกว่า
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
มี EQ ที่สูงกว่า"

ทำไมคอร์สพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ผลในระยะยาว

 1. เน้นให้แต่แรงบันดาลใจ แต่ขาดวิธีการที่เป็นรูปธรรม

 2. จบในสัมมนาเพียงรอบเดียว แต่ขาดการติดตามผล

 3. ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน

Emotional Intelligence

for Success Workshop

สัมมนาพร้อม Workshop

Concrete How-to

ให้วิธีการที่เป็นรูปธรรม

ทุกคนจะได้ทำแบบประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งและให้วิธีการในการพัฒนาแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม ตามระดับ EQ ของแต่ละคน

Play Based & Experiential Learning

เรียนด้วยวิธีสร้างสรรค์

เราใช้บอร์ดเกม การ์ดเกม เพื่อให้คุณได้สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

Follow up

ติดตามผลหลังเรียน

ทุกคนจะได้รับการติดตามผลจากทีมงานทั้งผู้สอน และโค้ช ผ่านทาง Webinar และ Video call

ครั้งแรก! ของการพัฒนา
'ความฉลาดทางอารมณ์'
ผ่าน Play based learning และ Experiential Learning

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

 • คนทำงานที่ต้องทำงานกับผู้คน

 • พนักงานขาย

 • พนักงานบริการลูกค้า

 • หัวหน้าทีม

 • เจ้าของธุรกิจที่มีทีมงาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้:

 • งานวิจัยของ Harvard และการศึกษาวิธีคิดคนที่สำเร็จระดับโลก

 • ค้นพบความลับของท็อปเซลส์

 • ผู้นำที่มีแต่คนอยากเดินตาม เขามีดีอะไร เรียนรู้วิธีการเป็นแบบเขา

 • การค้นพบของ Google เกี่ยวกับทีมที่สร้างผลงานได้สูงสุด

 • วิธีอ่านใจคนและวิธีได้ใจผู้คน

 • วิธีเข้าสังคมอย่างไรแม้เป็นคนขี้อาย

 • การประคองอารมณ์ตัวเองเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ

 • สมดุลของอารมณ์-เหตุผล : วิธีบริหารอารมณ์ตัวเอง

 • วิถีของมืออาชีพ : วิธีจูงใจตัวเองแม้ไม่อยากทำ

 • อ่านใจคน : วิธีรู้ใจคนอื่น

 • สร้างแรงบันดาลใจ : วิธีโน้มน้าวใจคนอื่น

 • เทคนิคการปลุก Passion ให้ตัวเองและคนรอบตัว

ทักษะอันทรงพลังที่คุณต้องมีในยุคนี้และที่คุณจะได้พัฒนาใน workshop นี้:

1. Emotion Strategy กลยุทธ์การจัดการและใช้อารมณ์ตัวเองให้สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. Social Skill ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น
3. Resilience การพาตัวเองออกจากความเครียด ผิดหวัง ล้มเหลว
4. Empathy การรู้ใจและเข้าใจผู้คน

Workshop

สัมมนาแบบ workshop 1 วัน  ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2019 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม Pullman Hotel G สีลม

workbook

ทุกคนจะได้หนังสือ Workbook ที่บรรจุแน่นด้วย How-to การเพิ่ม EQ ในแต่ละวันของคุณ

Assessment

ทำแบบประเมิน และได้เล่มรายงานผล พร้อมบอกจุดแข็ง จุดที่ต้องระวัง และวิธีพัฒนาตามคะแนนของตัวเอง

Follow up

ติดตามผลผ่าน Webinar 1 ครั้ง และคุยส่วนตัวกับนักเรียนแต่ละคนผ่าน face-time หรือ Video call อีก 1 ครั้ง โดยโค้ช หลังจากจบสัมมนา 1 เดือน

ของแถมพิเศษ
คนที่สมัครในเดือนเมษายนนี้!
รับฟรี ชุดการ์ดเกมพัฒนา
Emotional Intelligence
มูลค่า 1,200 บาท
ตัวอย่าง
โปรโมชั่น Early bird
จากราคาปกติ 8,900 บาท
เหลือเพียง 7,900 บาท
เมื่อสมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 2019!
โปรโมชั่น แพคคู่
สมัครเป็นคู่ จ่ายเพียง 15,000 บาท
*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ขอใบกำกับภาษีเพื่อเบิกบริษัทกรุณาแจ้งในวันที่สมัคร
 
 
สอบถามได้ที่
customer@bypichawee.co
Line ID : @bypichawee
แจ้งชื่อ เบอร์โทร และหลักฐานการชำระเงินมาที่แชทของเว็บ หรือ customer@bypichawee.co
 
ชำระเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก. บาย พิชาวีร์
เลขที่บัญชี : 009-1-93985-1
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
CALL US
EMAIL US
OPENING HOURS

Mon - Sat: 10am - 7pm

OVER 10 YEARS EXPERIENCE

ByPichawee คอร์สออนไลน์ หลักสูตร อบรม ด้านจิตวิทยา ค้นหาตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ์ รักตัวเองให้เป็น สำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กร

OUR SERVICES
OUR OFFICE
 • Assessment

 • Motivational blog

 • Online courses

 • Audiobook

 • Ebook & Book

 • Seminar & Workshop

 • Private consultant

Ladprao Road, Wangthonglang,

Bangkok 10310 Thailand

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2020 Actualiz Co.,Ltd.