top of page

Emotional Intelligence

for Life and Work Success

คอร์สพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

เพื่อความสำเร็จในชีวิต ความสัมพันธ์ และการทำงาน

คอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ พร้อม EQ Test เพื่อให้คุณค้นพบจุดแข็งจุดอ่อนด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตนเอง และพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ และการทำงาน
pexels-photo-951229.jpeg
คนที่คุมอารมณ์ได้ดีกว่า
คือฝ่ายคุมเกม
​"90% ของคนที่มี
ผลงานโดดเด่น
มีความฉลาด
ทางอารมณ์สูง
pexels-photo-1243485.jpeg
blur-boy-child-2013780.jpg
พนักงานขายที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์
ทำรายได้มากกว่า
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย
แปดแสนบาทต่อปี"

ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่
ในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 ความฉลาดทางอารมณ์คือการทำตัวให้ดีและน่ารัก

ความจริง: ความฉลาดทางอารมณ์คือการบริหารอารมณ์ให้แสดงออกให้เหมาะกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า หาก ณ ขณะนั้นคุณกำลังถูกเอาเปรียบ คุณควรแสดงความไม่พอใจ กล้าโต้ตอบและยืนหยัดในสิทธิ์ของคุณ

✘ ความฉลาดทางอารมณ์คือการมีความรู้สึกให้น้อยที่สุดและไม่แสดงอารมณ์

ความจริง: โดยธรรมชาติอารมณ์และความรู้สึกจะช่วยให้คุณมีชีวิตรอด คุณควรใช้ประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้เต็มที่ โดยเรียนรู้ที่จะแสดงอารม์ต่างๆ ออกมาในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลา

 เมื่ออายุมากขึ้นก็มีความฉลาดทางอารมณ์เอง

ความจริง: ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ได้มีความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นตามวัยเสมอไปเพราะต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่างจงใจ ดังนั้นคุณจึงเห็นผู้ใหญ่จำนวนมากที่ “แก่แต่ตัว” แต่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างหนัก

future skill people.jpg
10 ทักษะแห่งปี 2020
ตามการศึกษาและวิจัยของ World Economic Forum
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นหนึ่งในทักษะแห่งปี 2020 รวมไปถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับ EQ เช่น
 • People Management (ทักษะการบริหารคน),
 • Coordinating with Others (การทำงานร่วมกับคนอื่น),
 • Service Orientation (การให้บริการ),
 • Negotiation (การเจรจาต่อรอง),
 • Judgement and Decision Making (การใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ)
EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์กลายเป็นทักษะสำคัญในยุค AI
คนแบบนี้ ถึงเก่งแค่ไหนองค์กร/ทีมก็ไม่ต้องการ ...
 • ทำงานเก่งอยู่คนเดียว แต่เมื่อทำงานเป็นทีมแล้วพัง

 • ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี ลูกน้องพากันขอย้ายทีม อยากลาออกทุกวัน

 • มีแต่คนไม่อยากร่วมงาน เพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

 • สร้างแต่ความขัดแย้งในการทำงาน

 • ตัวเองหมดไฟ ลูกน้องหมดไฟ แต่จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครไม่ได้เลย

อ่านบทความ '8 หลุมพรางของผู้บริหารที่ไม่มีใครอยากร่วมงาน' >>

ทำไม EQ จึงจำเป็น หากคุณอยากก้าวหน้า ...
 • EQ จะทำให้คุณมีสติ ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ไม่วู่วาม

 • EQ จะช่วยให้คุณจูงใจตัวเองได้เมื่อหมดไฟ

 • EQ จะช่วยให้คุณอ่านความต้องการของลูกค้าออก

 • EQ จะทำให้คุณขายของได้มากขึ้น

 • EQ จะทำให้คุณให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

 • EQ จะทำให้คุณพัฒนาสินค้าได้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

 • EQ จะทำให้คุณสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งมากขึ้น

 • EQ จะทำให้คุณสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องมีไฟ ทุ่มเท และมี Passion

 • EQ จะทำให้คุณรับมือกับมนุษย์เจ้าปัญหาได้ดีมากขึ้น

"พัฒนา EQ เพื่อ ..
เข้าใจตัวเอง
สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
เข้าใจคนอื่น
ควบคุมอารมณ์คนอื่น
โน้มน้าวใจคนอื่น
สำเร็จในความสัมพันธ์
สำเร็จในการทำงาน"
blur-board-game-cards-776657.jpg

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์ส

30 บทเรียน ที่เก็บไว้เรียนได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ

Ch 01: แนะนำคอร์ส Introduction
Ch 02: ผลจากแบบทดสอบของคุณ Assessment results


Part 1: Self-awareness

Ch 03: รู้จักตัวเองดีพอรึยัง Self-awareness & Getting feedback
Ch 04: วิธีรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง Strengths & Weakness
Ch 05: เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง Self-confidence


Part 2: Self-control
Ch 06: วิธีควบคุมอารมณ์ให้อยู่หมัด Emotional Control
Ch 07: มองโลกในแง่บวกมากขึ้นอีกนิด Positive Thinking
Ch 08: บริหารความเครียดของคุณ Stress Management
Ch 09: ปรับตัวให้อยู่ได้ในยุคการเปลี่ยนแปลง Adaptability


Part 3: Self-motivation
Ch 10: จูงใจตัวเองอย่างไรให้ได้ผล Self-motivation
Ch 11: ลูกอึด ความเพียร และการฟื้นฟูจิตใจ Grit & Resilience
Ch 12: ปลุกความหลงใหลและทุ่มเทอย่างแรงกล้า Passion & Commitment


Part 4: Empathy
Ch 13: หลายหัวดีกว่าหัวเดียวอย่างไร Group Intelligence
Ch 14: เข้าใจและรู้ใจคนอื่น ได้เปรียบอย่างไร How Empathy works
Ch 15: สิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบคือ การฟัง! Develop your listening skill
Ch 16: เรียนรู้วิธีอ่านภาษาท่าทาง Body language
Ch 17: จะเข้าใจและรู้ใจคนอื่นได้อย่างไร How to empathize
Ch 18: วิธีรู้ความต้องการของคนอื่น Collecting other’s needs and wants
Ch 19: ทีมแบบไหนถึงจะเวิร์ค How successful team works
Ch 20: ทำงานร่วมกันให้สำเร็จ Team Collaboration


Part 5: Social skill
Ch 21: เข้าสังคมอย่างไรดี How to socialize
Ch 22: สร้างความสุขในการทำงาน Creating Happiness at Work
Ch 23: ทำงานกับคนที่ต่างจากคุณ Working with Differences
Ch 24: รู้ทันการเมืองในองค์กร Political Awareness


Part 6: Influencing others
Ch 25: จัดการกับอารมณ์ของคนอื่น Handling others emotion
Ch 26: คุณคิด คุณจึงเป็น Pygmalion effect
Ch 27: สื่อสารอย่างมีศิลปะ The art of communication
Ch 28: การทำให้คนอื่นยอมทำตามคุณ Influencing others


Part 7: Leadership
Ch 29: จัดการกับความขัดแย้งรอบตัว Conflict Management
Ch 30: วิธีทำให้ทีมงานมีอารมณ์ร่วม Creating emotional engagement

Emotional Intelligence
for Life & Work Success

คอร์สออนไลน์

Concrete How-to

ให้วิธีการที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงและได้ผล จากหลักการและประสบการณ์ที่ทำแล้วได้ผลมาแล้ว

EQ Assessment

คุณจะได้ทำแบบประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งและให้วิธีการในการพัฒนาแต่ละด้านอย่างเป็นรูปธรรม ตามระดับ EQ ของแต่ละคน

Private Counseling

ทุกคนจะได้รับ Feedback หรือการตอบคำถามจากทีมผู้สอนอย่างเป็นส่วนตัว

คอร์สนี้เหมาะกับใคร:

 • คนทำงานที่ต้องทำงานกับผู้คน

 • พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า

 • หัวหน้าทีม เจ้าของธุรกิจที่มีทีมงาน

 • ผู้ที่อยากพัฒนา EQ ของตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:

 • เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ของตัวเอง

 • วิธีบริหารและจัดการอารมณ์ตนเองให้ได้อย่างใจ
 • ได้วิธีปลุกแรงจูงใจให้ตัวเองทำงานให้สำเร็จ

 • การเข้าใจคนอื่นมากขึ้น

 • การทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้น

 • การรับมือกับมนุษย์เจ้าปัญหาได้ดีมากขึ้น

ทักษะอันทรงพลังที่คุณต้องมีในยุคนี้และที่คุณจะได้พัฒนาใน workshop นี้:

1. Self-awareness & Emotion Strategy กลยุทธ์การจัดการและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง
2. Social Skill ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น
3. Resilience การพาตัวเองออกจากความเครียด ผิดหวัง ล้มเหลว
4. Empathy การรู้ใจและเข้าใจผู้คน

Online courses

เรียนผ่านออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ และไม่มีวันหมดอายุ พร้อมประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบคอร์ส

Assessment

ทำแบบประเมิน และได้ไฟล์รายงานผล พร้อมบอกจุดแข็ง จุดที่ต้องระวัง และวิธีพัฒนาตามคะแนนของตัวเอง

Counseling

ทุกคนจะได้รับ Feedback หรือการตอบคำถามจากทีมผู้สอนอย่างเป็นส่วนตัว ผ่าน Line

ราคาปกติ 8,900 บาท
Promotion rate
ราคา 6,900 บาท*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ขอใบกำกับภาษีเพื่อเบิกบริษัทกรุณาแจ้งในวันที่สมัคร
 
 
สอบถามได้ที่
customer@bypichawee.co
Line ID : @bypichawee
หรือแจ้งชื่อ เบอร์โทร และหลักฐานการชำระเงินมาที่แชทของเว็บ หรือ Line: @bypichawee หรือ customer@bypichawee.co
 
ชำระเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก. อินโทรเวิร์ท ออริจิแนลลิตี้
เลขที่บัญชี : 028-3-51956-2
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ผู้สอน
DSC_8295 copy.JPG
พิชาวีร์ เมฆขยาย
นักจิตวิทยาองค์กร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาด้านอาชีพ วิทยากร นักเขียน ผู้ประกอบการ นักออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ประสบการณ์การพัฒนาผู้นำ Talent และบุคลากรในองค์กรมานานกว่า 10 ปี ที่จะมาช่วยคุณสร้างแผนพัฒนา EQ ของตัวเอง รวมทั้งได้ชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนา EQ ของตัวเอง

การศึกษา:

 • Certificate: Positive Psychology by Martin Seligman authorized by University of Pennsylvania

 • M. Sc. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • B. Sc. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

bottom of page