ค้นหา
 • Admin

Organize Your Blog With Categories

Categories are a great way to keep your posts organized. They also help visitors explore more content that interests them.Every time you write a post, you can add it up to 3 different categories. Those categories will then appear in your blog’s navigation menu, so choose categories that you normally post about and also serve as the main topics of your blog, e.g., Food, Fashion, Travel, etc.


Each category of your blog has its own page that’s fully customizable. Add a catchy title, a brief description and a beautiful image to the category page header.


Here’s a tip:

For easy navigation, it’s best to keep your category names short – 1 to 2 word titles. And for a clean look on your blog’s navigation menu, we recommend max 7 categories.


Here’s how to manage your categories:

 1. Go back to the Wix Editor

 2. Head to Settings > Categories

 3. Choose the category you want to customize

 4. Click the 3 dots

 5. Click Edit


ดู 0 ครั้ง
CALL US
EMAIL US
OPENING HOURS

Mon - Sat: 10am - 7pm

OVER 10 YEARS EXPERIENCE

ByPichawee คอร์สออนไลน์ หลักสูตร อบรม ด้านจิตวิทยา ค้นหาตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ์ รักตัวเองให้เป็น สำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กร

OUR SERVICES
OUR OFFICE
 • Assessment

 • Motivational blog

 • Online courses

 • Audiobook

 • Ebook & Book

 • Seminar & Workshop

 • Private consultant

Ladprao Road, Wangthonglang,

Bangkok 10310 Thailand

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2020 Actualiz Co.,Ltd.