top of page

“To Love oneself is the beginning of a lifelong romance.”

- Oscar Wilde

 

-------------------

 

ไม่มีมนุษย์คนไหนมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความรัก ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม หากแต่เมื่อมนุษย์เรามีความรัก มักจะพร้อมกับสิ่งปนเปื้อนอื่น ที่ทำให้ความรักถูกบิดเบือน และถูกทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นตัวร้าย


การทำความรู้จักความรักตามความเป็นจริงผ่านสติ และใช้ปัญญาเป็นตัวกรอง จะช่วยให้เรารู้เท่าทันใจของตัวเองมากขึ้น มองความเจ็บปวดด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และอยู่ร่วมกับความรักอย่างมีวุฒิภาวะทางใจ


แนวทางของหนังสือเล่มนี้ เน้นที่การพัฒนาความคิดเพื่อแก้ไขตัวเอง เน้นการมองโลกตามความเป็นจริง มุ่งปรับที่ปัจจุบัน และอนาคต โดยไม่เสียใจกับอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว

 

เล่มนี้มีอะไรบ้าง:

 • 14 บทเรียนเรื่องความรัก
 • แบบฝึกหัด 5 วันเพื่อพัฒนาความรักของคุณ
 • Checklist 10 พฤติกรรมที่ดีต่อความรัก
 • บทความเกี่ยวกับความรัก

 

-------------

 

สีสันสดใสทั้งเล่ม ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย สะดวกแก่การเปิดอ่านในมือถือ

 

หากคุณมี E-book เล่มนี้ รับรองว่าคุณจะไม่อ่อนแอเรื่องความรักอีกต่อไป

Ebook: รักให้ Strong

฿250.00ราคา
 • หนังสือเล่มนี้ มีบริษัท บาย พิชาวีร์ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดย


  • ห้ามการทำซ้ำหรือดัดแปลง
  • ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ห้ามขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่า ซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  • ห้ามแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

   

  หากผู้ใดละเมิดการกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย