คนที่กล้าหาญที่สุด คือคนที่กล้ายอมรับความจริง

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ทฤษฎีนี้ทุกคนรู้ .. หลายคนเข้าใจ แต่มีไม่กี่คนที่ยอมรับได้จริงๆ
หลายครั้งการเปลี่ยนแปลงจึงเจ็บปวด

เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่คุณจะยึดติดกับสิ่งเดิมที่ ... เคยมี เคยได้ เคยเป็น 

และยังคงเรียกร้องโหยหาสิ่งนั้น
แต่เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปสิ่งที่เป็นความกล้าหาญที่สุดคือ การยอมรับความจริง

โลกใบนี้ไม่ให้คุณได้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่าง การพยายามเอาชนะทุกอย่าง ทุกเรื่อง ทุกคน จะยิ่งทำให้คุณทุกข์ เมื่อเอาชนะไม่ได้ คุณอาจต้องยอมรับว่าแพ้บ้าง แล้วเดินไปหาเป้าหมายและความสุขอื่นตามทางของคุณ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload