จงให้คุณค่ากับการกระทำ เพราะมันคือของจริง

 

บางคนไม่อาจหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่แย่ได้ เพราะเชื่อลมปากที่หวานหู ทั้งที่การกระทำอาจทำให้คุณทุกข์ใจ หากคนนั้นรักคุณจริงเขาจะเลือกคุณ และพร้อมจะปรับปรุงทุกอย่างเพื่อไม่ให้คุณทุกข์ใจ

ดังนั้น อย่าให้ค่ากับน้ำลายที่พ่นออกมา แต่จงให้คุณค่ากับการกระทำ

คำหวานหู ไม่อาจสู้การกระทำที่จริงใจ

หากจะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ ต่างฝ่ายต่างต้อง “ให้” ซึ่งกันและกัน

แต่หากตกอยู่ในสถานะที่ฝ่ายใดพยายามจะตักตวง เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว แบบนั้นจัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แตกหักชำรุด และไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์

เรื่องของใจเป็นนามธรรมที่ยากจะเข้าใจ แต่อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มาดึงให้คุณหมกมุ่น จนไม่เหลือพลังงานให้ปลดปล่อยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ออกมา

หากจะมีความรัก ......
ความรักนั้นจะต้องเป็นพลังผลักดันให้ต่างฝ่ายก้าวไป แต่เมื่อไหร่ที่สิ่งนั้นดูดพลังงานและฉุดความก้าวหน้า จงตัดสินใจปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปโดยไม่ต้องลังเล

แล้ววันหนึ่งข้างหน้า ตัวคุณจะกลับมาขอบคุณตัวเอง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด