top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

คุณสมบัติจำเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จ


เมื่อวานแวนมีโอกาสได้ใช้เวลาทั้งวันกับคนที่ประสบความสำเร็จ จากการสร้างตัวเองจนร่ำรวยหลักร้อยล้าน นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีคิดมากมายแล้ว สิ่งสำคัญคือแวนได้หลักฐานยืนยันถึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จเกินคนทั่วไปที่พวกเขามีเหมือนๆ กัน นั่นคือ "ความสม่ำเสมอ" หรือวินัย คนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ คือคนที่ทำในสิ่งที่นำพาตัวเองสู่เป้าหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลายจนกว่าจะเห็นผล พูดง่ายๆ คือ ไม่ทำแล้วเลิกกลางคัน คนประสบความสำเร็จเรื่องชีวิตคู่ คือคนที่ปฏิบัติต่อคนรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คนประสบความสำเร็จเรื่องการลดน้ำหนัก คือคนที่มีวินัยในตัวเองมากพอที่จะทำสิ่งที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายนั้นซ้ำๆ จนกว่าจะไปถึง ณ จุดนั้น และงานวิจัยนิสัยของคนสำเร็จ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ความมีวินัย" (Self-discipline) คือคุณสมบัติจำเป็น หากคุณต้องการประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านไหนของชีวิต

Comments


bottom of page