top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ทุกคนต่างมีเรื่องที่กำลังต่อสู้


บางคนกำลังต่อสู้กับการเจ็บป่วยของจิตใจ บางคนกำลังต่อสู้กับอุปสรรคชีวิต บางคนกำลังต่อสู้กับความลังเล บางคนกำลังต่อสู้กับปัญหาในงาน บางคนกำลังต่อสู้กับความเคยชิน บางคนกำลังต่อสู้กับความยากจน บางคนกำลังต่อสู้กับคำวิจารณ์ บางคนกำลังต่อสู้กับการเดินตามความฝัน

อย่าคิดตั้งต้นที่การเรียกร้องความเห็นใจ แต่จงตั้งต้นที่การช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก่อน อย่าคิดว่าคุณมีปัญหาอยู่คนเดียว แต่ทุกคนต่างกำลังต่อสู้กับบางสิ่งด้วยกันทั้งนั้น จงเรียนรู้ที่ฝึกฝนความสตรองของตัวเอง ความเข้มแข็งคือทักษะที่คุณพัฒนาได้ เผชิญหน้าบ่อยๆ คิดหาทางแก้บ่อยๆ แล้วความสามารถในการรับมือของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ

Comments


bottom of page