อะไรที่ทำให้คุณ 'ไม่เป็นตัวของตัวเอง'

 

หากคุณไม่รู้ว่าเอกลักษณ์ตัวเองอยู่ที่ไหน 

คุณจะชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น 

คอยแต่จะให้คนอื่นมานิยามคุณค่าให้ 

และคนอื่นก็จะนิยามสิ่งที่เข้าทางตัวพวกเขาเอง

คนที่มองเห็นคุณค่าและตัวตนที่ชัดเจน 

เขาจะเปรียบเทียบน้อยลง 

ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็จะชื่นชมคนอื่น

ในแบบที่แต่ละคนเป็นมากขึ้น

การคอยแต่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น 

แปลว่าคุณหวังแค่จะวิ่งตามก้นหรือแค่ขึ้นไปเท่าๆ กับเขา 

อย่างดีก็ดีกว่านิดหน่อย 

แต่คนที่มีนิยามความสำเร็จของตัวเองชัดเจน 

พวกเขาจะไม่เปรียบเทียบกับใคร 

แต่จะเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

และความคาดหวังของตัวเองอย่างเดียว

คุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จหรือเป็นตามเส้นทางที่มีอยู่แล้วก็ได้ 

เพราะคุณสามารถสร้างความสำเร็จหรือความสวยงาม

ในเส้นทางใหม่ตามความต้องการของคุณได้เลย

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload