อดีตมีไว้เข้าใจตัวเอง ไม่ใช่เพื่อเป็นข้ออ้างของความอ่อนแอ

 

 

 

ทุกครั้งที่คุณหันกลับไปมองอดีต
ขอให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และใช้ปรับปรุงตัวเอง

แต่คนบางคนกลับใช้อดีตไว้เพื่อโยนความผิดเมื่อรู้สึกอ่อนแอ 
หรือในยามที่ไม่ต้องการรับผิดชอบ ‘ปัจจุบัน’ ของตัวเอง

ในเมื่อคุณยังฝึกที่จะปล่อยอดีตไม่ได้จงเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอดีตนั้นแทน

ไม่ว่าจะร้ายหรือดี ทุกอย่างย่อมให้บทเรียน

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload