ทำไมคุณจึงควรคิดต่างจากคนอื่นบ้าง

  

แวนเคยคิดไม่เหมือนคนทั้งกลุ่ม

แต่ด้วยความไม่รู้ว่าคิดไม่เหมือน

เลยทำแบบที่ตัวเองคิด 

แล้วสุดท้ายผลก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่แวนคิดนั้นมันถูกต้อง

 

ลองคิดดูว่า ถ้าแวนได้รู้ก่อนว่า

กำลังคิดไม่เหมือนคนอื่นแวนอาจเปลี่ยนใจ 

แล้วทำตามคนกลุ่มใหญ่ก็ได้

สิ่งที่แวนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ

การที่คุณคิดไม่เหมือนคนกลุ่มใหญ่

อาจไม่ได้แปลว่าคุณผิดเสมอไปหรอก

 

บางครั้งคุณต้องหนักแน่นในความคิดของตัวเอง

หรือทำเป็นหูหนวกตาบอดบ้าง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองละทิ้งความเชื่อ

แล้วหันกลับไปทำตามคนส่วนใหญ่

สิ่งใหม่ ๆ บนโลกนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก

ถ้าผู้สร้างเหล่านั้นเอาแต่เงี่ยหูฟัง

และคล้อยตามคนอื่นไปหมด
สิ่งที่เป็นกระแสและคนส่วนใหญ่เชื่อ

อาจเกิดจากจิตวิทยาหมู่ที่เชื่อตาม ๆ กันมาเช่นกัน


เชื่อตัวเองบ้าง ...

ความเห็นของคนอื่นอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด