มีความรักในแบบคนที่เข้มแข็ง

 

 

 

คนเข้มแข็งมองความรักและปฏิบัติต่อความรักต่างจากคนอ่อนแอ 

คนเข้มแข็งจะรักด้วยสติ 
คนอ่อนแอจะรักโดยไม่ลืมหูลืมตา 
สุดท้ายพวกเขาจะยึดคนรักให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่คนเข้มแข็งจะมีพื้นที่ว่าง เพื่อเติมเต็มชีวิตด้านอื่นๆ พร้อมๆ กับการทะนุถนอมความรักแบบผู้มีวุฒิภาวะ 

ในขณะเดียวกัน ...
คนเข้มแข็งก็สามารถปาดน้ำตา แล้วพาตัวเองให้ลุกขึ้นเดินต่อไปได้ ในยามผิดหวัง

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload