ทันทีที่คุณกล้าเสี่ยง คุณจะเริ่มมองเห็นความกล้าหาญในตัวเอง

 

 

 

ทันทีที่คุณยึด ‘อำนาจควบคุมชีวิต’ กลับคืนมาที่ตัว คุณจะเริ่มเป็นผู้นำทางชีวิตของตนเอง

ทันทีที่คุณออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง คุณจะเริ่มได้ในสิ่งที่ต้องการ

ทันทีที่คุณกล้าเสี่ยง (ในเรื่องที่ควรเสี่ยง) คุณจะเริ่มมองเห็นความกล้าหาญ

ทันทีที่คุณเลิกเชื่อสิ่งใดๆ ที่ไร้การพิสูจน์ คุณจะเริ่มกระตุ้นปัญญาข้างใน

ทันทีที่คุณเลิกเอาชีวิตไปแขวนไว้กับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง คุณจะเริ่มรับรู้รสชาติของอิสรภาพ

ทันทีที่คุณรับผิดชอบชีวิตตัวเอง คุณจะกลายเป็นคนเข้มแข็ง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด