top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

6 ข้อดีหากคุณพึ่งตัวเองได้มากขึ้น


การพึ่งตัวเองในที่นี้ หมายถึงทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านจิตใจ การพึ่งคนอื่นในการใช้ชีวิต คุณจะไม่มีอิสรภาพในการเลือกมากนัก เพราะชีวิตคุณต้องเป็นไปตามผู้คนหรือสิ่งที่คุณพึ่งพา การพึ่งคนอื่นในด้านจิตใจ คุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะอารมณ์คุณจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามผู้คนหรือสิ่งที่คุณเอาใจไปเกาะติด ลองมาดูข้อดีของการพึ่งตัวเองกันบ้าง เหล่านี้คือตัวอย่างความเป็นไปได้ 1. คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิต และการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น เพราะอยู่ได้ด้วยตัวเอง หาเลี้ยงตัวเอง โดยไม่ต้องไปพึ่งพิงใครมากนัก ได้ทำตามใจตัวเอง ได้ทำตามที่ฝัน และเป็นตัวของตัวเอง 2. คุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น เมื่อไม่ต้องไปยึดโยงกับใครหรืออะไรมากนัก วันหนึ่งหากสิ่งสิ่งนั้นหายไป คุณก็จะยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เป็นการลดความเสี่ยงให้น้อยลง 3. คุณจะมีความมั่นคงจิตใจมากขึ้น คนที่มักเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นหรือสิ่งไหนมาก ๆ พวกเขามักไม่เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตเจอความสุขสงบ และความมั่นคงทางอารมณ์ได้ยากมาก ความสุขจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามปฏิกิริยาของคนอื่น หรือหากวันหนึ่งขาดสิ่งที่พึ่งพิงนั้นไป ชีวิตอาจดูเหมือนไร้ที่ยึดเหนี่ยว และพาลจะทำให้คุณหมดแรงที่ใช้ชีวิตต่อไปได้ง่าย 4. การพึ่งตัวเองจะผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้น คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะหลายอย่าง เพื่อให้ตัวเองทำได้หลายอย่างมากขึ้น แถมยังเป็นการกระตุ้นให้คุณต้องมองหาแหล่ง ความรู้ หรือเครือข่ายสังคมดี ๆ เพื่อให้ตัวเองมีขุมทรัพยากรในยามที่ต้องใช้ได้อีกด้วย 5. คุณไม่ต้องรอใคร สามารถเริ่มในสิ่งที่คิดหรืออยากทำได้เลย หากคุณต้องพึ่งพิงใครซักคน คุณอาจจะต้องเหนื่อยตั้งแต่ไปพยายามโน้มน้าวให้เขายอมสนับสนุนคุณ เป็นการขออนุญาต ซึ่งต้องใช้พลังและใช้เวลา แทนที่จะได้ทุ่มเต็มที่กับการทำในสิ่งนั้นที่คุณคิดจะทำ หรือในบางครั้งคุณอาจไม่มีโอกาสจะได้ทำในสิ่งที่คิดเลย หากคนหรือสิ่งที่คุณพึ่งพานั้น ไม่เห็นด้วย ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่เอื้ออำนวย 6. เมื่อคุณแข็งแรงพอ คุณก็จะกลับกลายเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่น คุณจะได้ช่วยเหลือ สนับสนุนคนที่คุณอยากช่วยเหลือ หากคุณมีเงินมากพอที่พึ่งตัวเองได้ คุณสามารถเอาเงินที่เหลือใช้ไปช่วยคนอื่นที่อยากช่วยได้อีก การพึ่งพาตัวเองนั้นมีข้อดีหลายอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่ควรจะพึ่งพาใคร เพราะภาวะพึ่งพาอาศัยกันและกันก็ยังจำเป็น และมีประโยชน์ในหลายกรณี รวมทั้งคนเราเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีข้อจำกัด ดังนั้นก็ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นในการใช้ชีวิตอยู่ดี เพียงแต่ให้อยู่ในระดับที่พอดี และทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับมือได้

Comentarios


bottom of page