วิธีสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

   

คนที่รักความมั่นคงคือคนที่เสี่ยงที่สุด คนที่แสวงหาความมั่นคงจะไม่เคยได้เจอ
เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วจนแทบตามไม่ทัน ข่าวการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ ต้องติดตามกันเป็นรายชั่วโมง สิ่งที่ใช่เมื่อปีที่แล้ว ปีนี้อาจไม่ใช่อีกต่อไป แต่คนอีกเป็นจำนวนมากยังคงใฝ่ฝันหาความมั่นคง ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในจุดที่สบายแล้ว ไม่อยากดิ้นรน ไม่อยากพัฒนา มองว่าการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ คือ การหาเรื่องใส่ตัว แต่ขอบอกว่าคนกลุ่มนี้น่าสงสารและน่าเสี่ยงที่สุด เพราะวิธีคิดสวนทางกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ทางเดียวที่คุณจะมั่นคงได้ คือพัฒนาตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่างหาก

ฝึกทำตัวให้ชินกับการทำเรื่องที่ไม่เคยทำ ฝึกให้ชินกับการเรียนรู้เรื่องใหม่เสมอ ฝึกมีชีวิตอยู่นอกโซนความสบายของตัวเอง (comfort zone) แล้วถึงจุดหนึ่ง ...คุณจะเป็นคนที่ทันการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload