top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

15 ผลลัพธ์ของคนที่มีความสุขในชีวิต

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ย. 2563


ความสุข

ความสุข” คือตัวชี้วัดสุขภาวะของชีวิตคนเรา เป็นทักษะชีวิต และได้รับการยืนยันว่าคือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จอื่น ๆ ในชีวิต เพราะ ... ... เวลาที่คุณจิตตก สมองคุณจะมองเห็นทางออกได้น้อยลง ... เวลาที่คุณจิตตก ความคิดสร้างสรรค์แทบไม่มีเหลือ ... เวลาที่คุณจิตตก ความหดหู่จะยิ่งทำให้คุณไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไร ในภาวะที่ต้องการสติ ความคิดสร้างสรรค์ พลังที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งต่าง ๆ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว สมองและจิตใจที่มีความสุข คือ แหล่งพลังงานสำคัญ เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของคนเรา และนี่คือ 15 ผลลัพธ์ของคนที่มีความสุขในชีวิต ที่ยืนยันจากการศึกษาวิจัย 1. ความสุขทำให้คนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งชีวิตคู่ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รายได้ ผลการทำงาน และสุขภาพกาย

2. ความสุขทำให้คนเจ็บป่วยทางกายและทางใจน้อยลง มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าคนที่มักทุกข์

3. คนที่มีความสุขมากกว่ามีกัลยาณมิตรมากกว่า และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากกว่า

4. คนที่มีความสุขจะ “ให้” คนอื่น และมีใจเอื้อเฟื้อมากกว่า ในขณะที่คนทุกข์จะขี้เหนียวและแบ่งปันน้อยกว่า

5. คนที่มีความสุขจะมีใจอยากช่วยเหลือคนอื่นมากกว่า และนั่นยิ่งทำให้คนนั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีก เป็นหลักจิตวิทยา

6. คนที่มีความสุขรับมือกับภาวะเจ็บปวด การสูญเสีย และความเศร้าโศกได้ดีกว่า

7. คนที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีมากกว่า นั่นยิ่งทำให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า และสุขภาพดีขึ้นไปอีก

8. คนที่มีความสุขจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขตามไปด้วย นั่นยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตดีขึ้นไปอีก

9. คนที่มีความสุขจะอิจฉาชีวิตคนอื่นน้อยลง และพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้น

10. คนที่มีความสุขผลิตผลงานได้มากกว่า มีคุณภาพมากกว่า และสร้างสรรค์มากกว่า นั่นเองที่ทำให้พวกเขามีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนที่มักทุกข์และมองแต่แง่ร้าย

11. การเปลี่ยนเป็นคนมองโลกในแง่ดี ทำให้นักธุรกิจมีความสุขมากขึ้น ไว้วางใจทีมงานมากขึ้น นั่นทำให้ธุรกิจของพวกเขาก้าวกระโดดเปลี่ยนหลัก เพียงเพราะ CEO มีความสุขในชีวิตมากขึ้น

12. คนที่มีความสุขมีใจที่จะดูแลตัวเองมากกว่า ยิ่งทำให้พวกเขากินของมีประโยชน์ นอนเพียงพอ และออกกำลังกาย ส่งผลให้พวกเขามีสุขภาพดีมากขึ้น

13. คนที่มีความสุขสร้างอิทธิพลให้คนรอบข้างและทำให้คนอื่นไว้วางใจในตัวเขาได้มากกว่า

14. คนที่มีความสุขจะมีใจอยากเรียนรู้ เปิดกว้าง และพัฒนาตัวเองมากกว่าคนที่เอาแต่หดหู่และมองโลกในแง่ร้าย

15. คนที่มีความสุขจะห่างไกลจากความเจ็บป่วยทางจิตใจ พวกเขาจะไม่เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือโรคทางใจอื่น ความสุข ... เริ่มต้นที่วิธีคิด! หากคิดแต่ในทางที่ทำให้ตัวเองทุกข์ ไม่ว่าชีวิตจะมีสิ่งดีเข้ามาแค่ไหน คุณก็ยังคงทุกข์!

อย่าลืมว่า ความสุขเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็น

ข่าวดีคือคุณสามารถ "พัฒนาความสุข" ได้ แปลว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่อารมณ์ดี มองโลกในแง่บวก และมีความสุขในชีวิตได้ โดยการเรียนรู้หลักการพัฒนาตามหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และมีนักจิตวิทยาคอยให้ Feedback และคำแนะนำ สองอย่างนี้จะช่วยเปลี่ยนคุณได้เร็วมาก ดูคอร์ส >> เป็นเจ้านายของความสุข (Happiness Mastery) ที่มีทั้งสองอย่างให้คุณได้พัฒนาตัวเอง

หรือคุณอาจใช้วิธีอ่านหนังสือก็ช่วยได้เช่นกัน เช่นหนังสือ เป็นเจ้านายของความสุข ที่เข้าใจง่าย ทำตามได้ทันที และสามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกครั้งที่ต้องการตัวช่วย ดูรายละเอียด

 

จิตวิทยาเชิงบวก | 5 วิธีจัดการความเครียดง่าย ๆ ด้วยตัวเองComments


bottom of page