อนาคตจะบังคับให้คุณต้องปรับตัว

 

หากรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าในอนาคต ความรู้ความสามารถของคุณ จะไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

คุณจะต้องทำยังไง? หากรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าในอนาคต อาชีพของคุณมีสิทธิ์จะหายไป คุณจะต้องทำยังไง? หากรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าในอนาคต คอมพิวเตอร์จะทำงาน ที่คุณทำในตอนนี้ได้หมดแล้ว คุณจะทำยังไง?
 

เรื่องนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ เพราะการเปลี่ยนแปลงมาให้เห็นอยู่ทุกวัน และทุกระลอกการเปลี่ยนแปลงจะคัดสรรให้มีผู้ที่อยู่รอด และผู้ที่ต้องพ่ายแพ้ไป

 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการไว้ว่า ผู้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้ คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับตัวได้และมีวิวัฒนาการ

คำถามคือ ...คุณจะยังทำตัวแบบเดิมเพราะคิดในแง่ดีว่าคงไม่เป็นไร หรือจะเรียนรู้ เพื่อปรับตัวและมีวิวัฒนาการ? ในตอนนี้ ... คุณยังเลือกทันค่ะ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload