“วิถีของคน strong”

 
บทเรียนสำคัญที่แวนได้จากคุณป้า Iris Apfel Fashion icon วัย 90 กว่าปี คือ “การสร้างสรรค์งานออกมาตลอดเวลา ทำให้คุณป้าไม่มีวันรู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า และไร้ค่า”แม้อายุจะเก้าสิบกว่าแล้วก็ตาม

หลายคนมากที่เข้ามาคุยหลังไมค์กับแวน ซึ่งพวกเขาไม่เห็นว่าตัวเองมีค่ายังไงทั้งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว อาการที่เห็นได้ชัด คือ ...พวกเขาติดอยู่ในวังวนความเศร้าของตัวเอง ถอนตัวจากความรู้สึกแย่ๆ  ไม่ได้ หรือบางครั้ง พวกเขาผูกชีวิตติดกับใครบางคนที่ทำให้พวกเขารู้สึกตัวเองยังมีคุณค่า แต่นั่นมันยิ่งสร้างความรู้สึก ‘ยึดติด’ และนำไปสู่สถานะ ‘ของตาย’ เพราะพวกเขามองไม่เห็นทางเลือกอื่นในชีวิต หากไม่มีคนคนนั้น จะรู้สึกชีวิตไร้ค่าทันที แวนสันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ...คือ พวกเขาไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานใดๆ ออกมาเลย ไม่เคยให้เวลากับการค้นหาข้อดีและความสามารถตัวเอง ไม่เคยคิดว่าอะไรคืองานที่พวกเขารัก ไม่คิดมองหาว่าจะสร้างคุณค่าอะไรออกมา

จริงอยู่ว่าในทางทฤษฎีคนเราควรยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเอง... อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่สำหรับปุถุชนธรรมดาที่ระดับจิตยังไม่แกร่งกล้าถึงขั้นนั้น แนะนำว่า ให้หา “ทาง” ของตัวเองให้เจอแล้วสร้างผลงานบางอย่าง ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกอยากทุ่มเทแรงกายแรงใจ

เท่านี้ก็ช่วยให้คุณห่างไกลจากภาวะไร้ค่า การยึดติดในความสัมพันธ์มากไปและอาการเศร้าซึม ได้ชะงัดทีเดียวค่ะ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload