top of page

แบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยา

ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน

แบบประเมินว่าคุณมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานแค่ไหน จำนวน 25 ข้อ ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที

ความมุ่งมั่นที่เกินคนทั่วไป (Grit) กำลังได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดคุณสมบัติหนึ่ง ที่ทำให้คนถึงแม้จะมีต้นทุนเท่ากัน แต่จะประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน ซึ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนต่างมีคุณสมบัตินี้

แบบประเมินนี้เป็นตัวช่วยของคุณในการยืนยันว่า สิ่งหรืองานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ “ใช่” Passion ของคุณแล้วหรือยัง

แบบทดสอบนี้เหมาะกับใคร:

 

  • คนที่กำลังค้นหาตัวเอง และค้นหางานหรือธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง

  • คนที่กำลังจะสมัครงานใหม่

  • คนที่กำลังวางแผนเส้นทางการเติบโตในอาชีพของตัวเอง (Career Path)

  • คนที่กำลังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ปัญหาในการทำงานในทีม หรือกับหัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน

  • คนที่ต้องการเข้าใจและพัฒนาสไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership style) ของตัวเอง

คัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า

แบบคัดกรองและประเมินว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ แบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

Please reload

bottom of page