top of page
วัดสไตล์การทำงานของคุณและเพื่อนร่วมงาน

แบบประเมินเพื่อการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาภาวะผู้นำ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาทีมงาน และการบริหารความขัดแย้ง

บุคลิกภาพและสไตล์ของคุณมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพ ความก้าวหน้า และสัมพันธภาพในชีวิตของคุณไม่น้อยไปกว่าทักษะและประสบการณ์
แบบสอบถามวัดสไตล์การทำงานนี้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบบุคลิกภาพ สไตล์ และพฤติกรรม ทั้งในการทำงานและเวลาส่วนตัว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากโมเดล DISC ที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก โดยนักจิตวิทยาที่ชื่อ Dr. William Moulton Marston
DISC model.001.png
ทำไมต้อง DISC
  1. DISC เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักการทางจิตวิทยาและการวิจัย โดยนักจิตวิทยา
  2. ถูกพัฒนาให้เหมาะกับการทำงานโดยเฉพาะ
  3. ต่อยอดไปใช้ได้หลากหลายด้าน เช่น การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน การพัฒนาภาวะผู้นำ การสรรหาคัดเลือกคนให้เหมาะกับงานและทีม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความขัดแย้งในทีม การวิเคราะห์หุ้นส่วนทางธุรกิจ เป็นต้น
  4. ประยุกต์ใช้ง่าย เนื่องจากปัจจัยไม่ซับซ้อน หากเข้าใจหลักการแล้วจะสามารถประยุกต์ใช้ได้เองอย่างคล่องแคล่ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้นักจิตวิทยาแปลผล
DISC Assessment report - sample_Page_1.p
รายงานผลของคุณจะบอกถึงจุดเด่นและประเด็นที่ควรระมัดระวัง หากคุณใช้ผลจากรายงานนี้ได้เต็มที่ คุณจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเร่งให้คุณไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
ในรายงานผล จะวิเคราะห์สไตล์การทำงานของคุณในรูปแบบโปรไฟล์หนึ่งใน 15 โปรไฟล์ที่แตกต่างกัน เช่น: The Achiever, The Coach, The Counselor, The Creator
DISC Assessment report - sample_Page_4.p
DISC Assessment report - sample_Page_5.p
พร้อมคำอธิบาย DISC ของคุณอย่างละเอียด ทั้งคะแนนสูง-ต่ำ ต่างมีลักษณะที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ แบบเฉพาะเจาะจง
DISC Assessment report - sample_Page_6.p
DISC Assessment report - sample_Page_7.p
วิเคราะห์จุดเด่นที่เป็นจุดแข็ง คุณค่าที่คุณมีต่อทีมงานและองค์กร รวมถึงลักษณะงานและทีมงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ
ความสะดวกของการทำแบบประเมิน
  • ประเมินผ่านออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สามารถเข้Œาทำการประเมินผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือได้Œเลย
  • จำนวน 56 ขŒอ ใช้Œเวลาไม่‹เกิน 10-15 นาทีในการตอบ
  • รอรับรายงานผลทางอีเมล
คุณค่าที่เหนือกว่า คือ การรับฟังการแปลผลที่ละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนัดหมายพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 30-45 นาที ฟรี! พร้อมตอบทุกประเด็นคำถาม
ราคาเพียง 2,500 บาท
(ราคานี้รวม รายงานผล ในรูปแบบ .pdf ส่งทางอีเมล และการรับคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ 30-45 นาที)
Team Package!
พิเศษสำหรับทีมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป แถมฟรี! รายงาน Team Analysis วิเคราะห์การทำงานเป็นทีมจากข้อมูลของสมาชิกทุกคน
Profile feedback report - cover.001.png
Corporate Package!
แพ็คเก็จสำหรับ SMEs และองค์กรที่ต้องการประเมินตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คุ้มค่ากว่า พร้อมรายงานผล Team Analysis นำเสนอผลการประเมินกับผู้บริหาร หรือสอนการแปลผลสำหรับทีมงาน เพื่อใช้สรรหาคัดเลือกพนักงาน
ขอใบเสนอราคา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทีมงานจะรีบติดต่อคุณทันทีที่สะดวก

bottom of page