top of page

The GROW Model

เครื่องมือสำคัญสำหรับการโค้ช

GROW:


    •    Goal
    •    Reality
    •    Options
    •    Way Forward

Tip 1:
ในการใช้ GROW Model หลายครั้งที่มีสันนิษฐานว่าโค้ชไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ในสถานการณ์ของผู้ถูกโค้ช ดังนั้นโค้ชจะทำหน้าที่เหมือนผู้ดำเนินกระบวนการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ถูกโค้ชได้เลือกทางเลือก หรือทิศทางด้วยตัวเอง

Tip 2:
ทักษะ 2 ประการที่จำเป็นมากสำหรับโค้ช คือ ความสามารถในการถามคำถามที่ถูกต้อง และความสามารถในการฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง

หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปิด (ใช่หรือไม่) เช่น เรื่องนี้คือสาเหตุของปัญหาใช่หรือไม่? แต่ควรใช้คำถามเปิดแทน เช่น เรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรบ้าง? ดังนั้น โค้ชจึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยการมีคำถามที่จะช่วยผลักดันให้ผู้รับการโค้ชได้คิดและพบกับทางเลือกของตัวเอง ซึ่งการใช้ GROW process จะช่วยให้โค้ชมีทิศทางในการถามคำถามได้มากขึ้น


Start the coaching process

 

Goals


1. Establish the Goal เป้าหมายของการโค้ชและเป้าหมายของการแก้ปัญหาครั้งนี้

 • เป้าหมายของการมาพัฒนาตัวเองครั้งนี้คืออะไร?

 • สิ่งไหนที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในอีก ... ข้างหน้า?

 • คุณต้องการอะไรจริงๆ ในชีวิต? คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต?

 • ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้น?

 • อะไรที่คุณอยากแก้ไขในขณะนี้? สิ่งไหนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง?

 • คุณจะวัดอย่างไรว่าคุณทำสำเร็จแล้ว? อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณ?

 • เป้าหมายนี้เข้ากับค่านิยมของคุณอย่างไรบ้าง?

 • อะไรคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการตั้งเป้าหมายนี้?

Reality


2. Examine the Current Reality ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • ปัญหาของคุณคืออะไร?

 • ถ้าเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณแบ่งเป็น 1-10 ตอนนี้คุณอยู่จุดไหน?

 • คุณรู้อะไรเกี่ยวกับต้นทุนหรือสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้บ้าง?

 • คุณมีความสามารถเรื่องอะไรบ้าง? คุณสามารถทำหรือสร้างอะไรได้บ้าง?

 • คุณกำลังติดขัดเรื่องอะไร? คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล?

 • สิ่งที่คุณสามารถทำให้ดีขึ้นได้ในตอนนี้คืออะไร?

 • ช่วยเล่าถึงอะไรก็ตามที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วบ้าง?

 • อะไรที่หยุดคุณไม่ให้ก้าวไปยังเป้าหมาย?

 • เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้  คุณทำอะไร กับใคร เมื่อไร และบ่อยเท่าไร  อะไรคือผลลัพธ์หรือผลกระทบที่คุณได้จากมัน?

 • คุณยังขาดสิ่งไหนบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย?

 

Options

3. Explore the Options ค้นหาทางเลือก ตัวช่วย เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วง

 • ตอนนี้คุณคิดจะทำยังไงต่อไป?

 • คุณมีทางเลือกยังไงบ้าง? แผนคุณเป็นยังไง?

 • อะไรที่คุณคิดจะทำต่อ? อะไรที่คุณคิดจะหยุด?

 • คุณจะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิม หรือเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น?

 • คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณยังขาดอยู่?

 • อะไรคือข้อดีและข้อด้อยในแต่ละทางเลือกของคุณ?

 • ความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกเป็นอย่างไร?

 • หากล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

 • ใครที่ช่วยคุณได้บ้าง?

 • สิ่งที่ยากที่สุด หรือท้าทายที่สุดในสิ่งที่คุณกำลังจะทำคืออะไร?

 • คุณทำอะไรได้อีกบ้าง?

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปัญหาที่ว่ามานี้หายไป?

Way Forward

4. Establish the Way Forward สร้างคำมั่นสัญญาและสิ่งที่ต้องทำต่อไป

 • หากกำหนดระดับ 1-100% คุณคิดว่าแผนที่คุณวางไว้จะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จแค่ไหน?

 • จากระดับดังกล่าว คุณตั้งใจจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้แผนของคุณก้าวไปอยู่ในระดับ 100%

 • สามสิ่งที่คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นหลังจากวันนี้คืออะไร? ในสัปดาห์นี้? ในเดือนนี้?

 • มีใครหรือสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนคุณได้?

 • คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณทำเรื่องนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว

 • อะไรที่จะหยุดไม่ให้คุณเดินหน้าต่อ? คุณจะแก้เกม / ป้องกันอย่างไร?

 • คุณจะมีวิธีทำให้ตัวเองลงมือทำได้ยังไงบ้าง?

 • คุณจะมีวิธีกระตุ้นตัวเองไม่ให้ล้มเลิกได้ยังไง?

 • ในแต่ละวันคุณต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเป็นการติดตามผลความก้าวหน้า?

bottom of page