top of page
IMG_8082-removebg.png

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ Empathy

หัวใจสำคัญของทักษะทางสังคม คือ ความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกออกมาอย่างถูกที่ถูกเวลา

- Daniel Goleman

ด้วยการ์ดเพียงชุดเดียว :

  • เป็นเครื่องมือในการตระหนักรู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

  • เป็น platform ใช้ประกอบการโค้ชหรือการให้คำปรึกษาผู้อื่นในการเริ่มต้นพูดถึงความรู้สึกของตน

  • ใช้ประกอบในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และ Empathy
  • ใช้พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว คู่รัก หรือทีมงาน โดยฝึกการสื่อสารความรู้สึกให้กันและกัน

เครื่องมือที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ตนเอง

how do you feel 6 colors.001.png

"ชุดการ์ด 100 อารมณ์ความรู้สึกชุดนี้ จะเป็น Platform จุดเริ่มต้นให้คนได้คุยกับตัวเอง หัวหน้าคุยกับลูกน้อง โค้ชคุยกับผู้ถูกโค้ช และนักให้คำปรึกษาคุยกับผู้รับคำปรึกษา ในการตระหนักรู้เรื่องอารมณ์ การเริ่มต้นการสนทนา หรือการตั้งเป้าหมายของการให้คำปรึกษา"

IMG_8041.jpg

Simple but useful

คำที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกสั้น ๆ แต่มีประโยชน์ในการช่วยให้คนพัฒนา EQ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การใช้งานที่หลากหลาย

  • การฝึกด้วยตัวเอง และ Self-coaching

  • การพูดคุยกับลูกน้องและทีมงาน

  • การพูดคุยกับครอบครัว และคนรัก

  • การนำไปให้คำปรึกษาบุคคลอื่น

  • การนำไปใช้ในกิจกรรมสัมมนา / Workshop

ชุดการ์ดที่ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ กระตุ้นความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และจินตนาการ

IMG_8050.jpg

ช่วยพัฒนา "การตระหนักอารมณ์ตนเอง" และการสื่อสารความรู้สึก

ที่เป็นทักษะสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

SELF-AWARENESS & EQ

พัฒนาการตระหนักรู้ตนเองและความฉลาดทางอารมณ์

MULTI-PURPOSE & FLEXIBLE

วิธีใช้ยืดหยุ่นได้ตามต้องการ และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายบริบท

ONLINE SUPPORT

พร้อมคำแนะนำในการประยุกต์ใช้เพิ่มเติมบนออนไลน์

How do you feel cards

ภาษาไทย-English (2 ภาษา)

การ์ด 100 ใบ ขนาด 9 * 6 ซม.

สำหรับการพูดคุยเพื่อรู้จักตัวเอง พัฒนาการสื่อสารความรู้สึก Empathy และความฉลาดทางอารมณ์

ราคา 990 บาท

PROMOTION!

สั่งซื้อออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าจัดส่ง

พิิเศษ

ซื้อการ์ดครบชุด (9 กล่อง) รับส่วนลดพิเศษ 10%
จากราคาปกติ 8,480 บาท

เหลือเพียง 7,632 บาท

bottom of page