top of page

"การมีที่ปรึกษาที่ดีจะทำให้คุณไปได้เร็ว"

เมื่อคุณต้องการการดูแลและแนะนำที่พิเศษและเฉพาะตัว

Private Boost Up Program

  • อยากกำหนดหัวข้อเอง

  • ไม่มีเวลาเรียนคอร์สยาว ๆ

  • ต้องการการแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

  • ต้องการแนวทางเข้มข้นและลัดสั้นที่สุด

  • มีปัญหาเฉพาะตัวที่อยากได้คำแนะนำเฉพาะสำหรับตัวเอง

โปรแกรมพัฒนาเข้มข้นตัวต่อตัว 2 เดือนกับนักจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามานานกว่า 10 ปี

ทำไมนักกีฬาระดับโลกจึงต้องมีโค้ชประจำตัว?

คนส่วนใหญ่มองตัวเองแบบมีอคติ (Bias) เสมอ จึงต้องการคนที่มองจากอีกด้าน เพื่อสะท้อนความจริง และช่วยควบคุมไม่ให้นักกีฬาทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลและสิ่งที่ควรทำ

ในการพัฒนาตัวเองที่ต้องเค้นศักยภาพออกมา จำเป็นต้องอาศัยมืออาชีพในการใช้หลักการมาวิเคราะห์ และประสบการณ์ที่ได้ผลจริงในการให้คำแนะนำ

พร้อมทั้งช่วยควบคุมวินัยให้การพัฒนาเป็นไปตามแผน

หัวข้อการพัฒนาตัวเองแบบ Private

โดยโปรแกรมจะมุ่งเน้นไปเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น:

  • ค้นหาคุณค่าตัวเอง เพิ่ม self-esteem พร้อมสร้างความมั่นใจ (Raising Self-esteem)

  • รู้จักตัวตน ค้นหา Passion และค้นพบอาชีพที่ตรงกับศักยภาพ (Finding Passion)

  • ก้าวหน้าเร็ว เติบโตไว ต้องการโปรโมท ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาทักษะให้เก่งเร็ว (Driving your Talent)

  • เปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก ปรับทัศนคติ มีความสุข และพัฒนาทักษะความสัมพันธ์และการเข้าสังคม (Becoming Optimist)

ทำไมคุณจึงต้องการโค้ชส่วนตัว

3 เหตุผลที่คุณเหมาะสำหรับ Private program

กำหนดเวลาและหัวข้อได้เอง

(เพราะแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน)

พูดคุยและวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก

พร้อมให้วิธีพัฒนาเฉพาะตัว

ย่นระยะเวลาในการพัฒนาที่ปกติต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี

การพบตัวต่อตัว 4 ครั้งกับที่ปรึกษา (หากอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถเลือกเป็นการโทร.หรือ Face Time ได้)

พร้อมโทรติดตามผลทุกสองสัปดาห์ ตลอด 2 เดือน

 

---------------

 

ระยะเวลาของโปรแกรม :

2 เดือน

---------------

ค่าลงทะเบียน :

49,000 บาท

bottom of page