Screen Shot 2563-12-05 at 02.14.44.png
Screen Shot 2563-12-05 at 02.15.02.png
บุคลิกภาพและสไตล์ของคุณมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพ ความก้าวหน้า และสัมพันธภาพในชีวิตของคุณไม่น้อยไปกว่าทักษะและประสบการณ์

 

แบบสอบถาม DISC เป็นการวิเคราะห์รูปแบบบุคลิกภาพ สไตล์ และพฤติกรรม ทั้งในการทำงานและเวลาส่วนตัว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากโมเดล DISC ที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก รายงานผลของคุณจะบอกถึงจุดเด่นและประเด็นที่ควรระมัดระวัง

 

หากคุณใช้ผลจากรายงานนี้ได้เต็มที่ คุณจะสามารถใช้เป็นเครื่องเร่งให้คุณไปถึงเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

 

------------------------

DISC คืออะไร


ทฤษฎี DISC ถูกสร้างขึ้นโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อ William Moulton Marston ในช่วงปี 1920's.
(W. M. Marston: 1893-1947, จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นนักกฎหมาย นักจิตวิทยา และนักแนะแนวการศึกษา) ซึ่งหลังจากนั้นแนวคิดนี้ก็ได้รับการพิสูจน์และปรับให้แม่นยำมากขึ้นโดยบรรดานักจิตวิทยาและ HR มืออาชีพจำนวนมาก แบบสอบถามที่ออกแบบโดยใช้โมเดล DISC นี้ถูกนำไปใช้มากกว่า 50 ล้านครั้ง ทั่วโลก เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน

 

--------------------------

 

แบบทดสอบนี้เหมาะกับใคร:

 

 • คนที่กำลังค้นหาตัวเอง และค้นหางานหรือธุรกิจที่เหมาะกับตัวเอง
 • คนที่กำลังจะสมัครงานใหม่
 • คนที่กำลังวางแผนเส้นทางการเติบโตในอาชีพของตัวเอง (Career Path)
 • คนที่กำลังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ปัญหาในการทำงานในทีม หรือกับหัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน
 • คนที่ต้องการเข้าใจและพัฒนาสไตล์การเป็นผู้นำ (Leadership style) ของตัวเอง

 

--------------------------

 

สิ่งที่คุณจะได้:

 

1) รายงาน 1 ฉบับ ภาษาไทย (เป็น pdf file) ที่ประกอบด้วยข้อมูล

 • บุคลิกภาพในการทำงานของคุณ
 • ลักษณะงานที่เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณ ทีมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับคุณ
 • โปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณ โดยคุณจะได้บทสรุปออกมาเป็น 1 ใน 15 โปรไฟล์ เช่น The Achiever, The Coach, The Creative, หรือ The Perfectionist
 • จุดแข็งของคุณ
 • คุณค่าที่คุณจะให้กับองค์กร ธุรกิจ หรือทีมงาน

2) การพูดคุยเพื่อแปลผลจากรายงาน จากที่ปรึกษา 1 ชั่วโมง

 

--------------------------

 

ดาวน์โหลด >> ตัวอย่างรายงานผล (Sample Report)

 

--------------------------

 

ขั้นตอน:

 

 • หลังจากที่คุณคลิกสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • จะมีอีเมล์ส่งลิงค์แบบประเมินไปให้ และคุณจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีในการทำ จากนั้นส่งกลับมายังทีมงาน เป็นอันเรียบร้อย
 • จากนั้น รายงานผลแบบ pdf file จะถูกส่งไปยังอีเมล์
 • นัดหมายกับที่ปรึกษาเพื่อเล่าผลรายงานให้ฟังทางโทรศัพท์

แบบทดสอบสไตล์การทำงาน (Working Personality Test)

฿2,500.00ราคา