top of page
toolkit cove square.009.png.001.jpeg

ค้นหาค่านิยม
ในการทำงาน

ด้วยการ์ดเพียงชุดเดียว :

  • เป็นเครื่องมือในการรู้จักตัวเองที่ทรงพลัง

  • ช่วยค้นหาสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน

  • ช่วยตั้งต้นนำไปสู่การวางแผนด้านอาชีพ

  • เป็น platform ให้ทีมงานได้คุยกันในเรื่องเป้าหมายของทั้งส่วนบุคคล หัวหน้า-ลูกน้อง ทีม และองค์กร

  • ใช้สอน / โค้ชคนอื่นต่อได้

Platform สำหรับการสนทนาอันทรงพลัง

"ชุดการ์ด 60 ใบชุดนี้ จะเป็น Platform จุดเริ่มต้นให้คนได้คุยกับตัวเอง หัวหน้าคุยกับลูกน้อง โค้ชคุยกับผู้ถูกโค้ช และทีมงานคุยกัน ในการพูดคุยถึงค่านิยมในการทำงานส่วนตัว การค้นหาค่านิยมของทีม รวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางและค่านิยมในการทำงานของหน่วยงานและองค์กร"

Simple but meaningful

คำที่เรียบง่าย จับคู่กับภาพประกอบที่มีความหมาย ช่วยจุดประกายวิสัยทัศน์ของผู้ร่วมอยู่ในการสนทนาได้อย่างดี

การใช้งานที่หลากหลาย

  • การคุยกับตัวเอง และ Self-coaching

  • หัวหน้าคุยกับลูกน้อง

  • การคุยกันภายในทีม

  • การนำไปโค้ชหรือให้คำปรึกษาบุคคลอื่น

  • การนำไปใช้ในกิจกรรมสัมมนา / Workshop

ชุดการ์ดที่ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ กระตุ้นบทสนทนา และช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงกัน

"เครื่องมือที่สามารถหยิบขึ้นมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลา และเข้าได้กับทุกการประชุม และกิจกรรมการพูดคุยและรู้จักตัวเอง"

ENCOURAGE VISION

กระตุ้นวิสัยทัศน์ จินตนาการ และการสนทนาที่มีความหมาย

MULTI-PURPOSE & FLEXIBLE

วิธีใช้ยืดหยุ่นได้ตามต้องการ และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายบริบท

ONLINE SUPPORT

พร้อมคำแนะนำในการประยุกต์ใช้เพิ่มเติมบนออนไลน์

toolkit cove square.009.png.001.jpeg

Work Values cards

ภาษาไทย-English

การ์ด 62 ใบ ขนาด 9 * 9 ซม.

สำหรับการพูดคุยเพื่อรู้จักตัวเองและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

ราคา 950 บาท

PROMOTION!

สั่งซื้อออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าจัดส่ง

สั่งซื้อ

พิิเศษ

ซื้อการ์ดครบชุด (9 กล่อง) รับส่วนลดพิเศษ 10%
จากราคาปกติ 8,480 บาท

เหลือเพียง 7,632 บาท

bottom of page