top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

บางโอกาส อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต

เมื่อวานแวนได้ไปอยู่ในที่ที่มีฉากพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ ที่หนึ่งค่ะ แวนกับเพื่อนก็พยายามถ่ายภาพ ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไป พวกเรามานั่งดูรูปกันและเกิดเสียดายว่า อยากแก้ไขภาพที่เราถ่ายกันซักนิด แต่ก็รู้ดีว่า จะไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นให้ได้แก้ตัวอีกแล้ว จากเรื่องนี้ ทำให้แวนได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดบางครั้งอาจไม่ใช่เพชร ทองคำ หรือของหายากอื่นๆ แต่เป็น “ช่วงเวลาที่ไม่หวนคืนมาอีก” คนทุกคนล้วนมีช่วงเวลาสำคัญกับคนสำคัญของตัวเองกันทั้งนั้นค่ะ ไตร่ตรองให้ดีว่าอะไร และใครบ้างที่สำคัญในชีวิตคุณให้เวลากับสิ่งนั้นหรือคนเหล่านั้นให้มาก เพราะหลายครั้ง ที่ช่วงเวลาสำคัญๆ มีโอกาสให้คุณได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้น ... เพียงครั้งเดียวในชีวิต

留言


bottom of page