เมื่อคุณถูกใครบางคนปฏิเสธ

 

 

การที่คุณถูกใครบางคนปฏิเสธ ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่า

 

จงตัดความรู้สึกลบออกจากหัวใจโดยเร็ว และมองตามจริงว่าเพราะอะไร เพื่อประโยชน์ในการ...

ยกมาตรฐานตัวคุณให้ดีขึ้น ความรู้สึกลบและแย่ในใจ.. อย่าปล่อยให้อยู่นานจงหาทางสลัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งจากใจโดยเร็ว และพุ่งความสนใจไปที่ภารกิจใหม่ที่จะพัฒนาตัวคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิม ความคิดเห็น ของคนอื่น บางครั้งก็เป็นนามธรรมจนเกินไป

 

อย่ามอบอำนาจให้คนอื่น เป็นคนตัดสินคุณค่าในตัวคุณ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload

บทความตามหัวข้อ