top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ถ้าตามโลกไม่ทัน...นั้นหมายถึงการถูกทิ้ง


จากที่แวนสังเกตกระแสหลายๆ อย่างมาระยะหนึ่ง ทำให้แวนได้เห็นอะไรบางอย่าง 2-3 ข้อ


1. โลกกำลังเปลี่ยนเร็วมากชนิดที่พลิกวิถีชีวิตกันเลยทีเดียว หากใครตามไม่ทัน นั่นหมายถึงการถูกทิ้ง


2. ทักษะที่คุณใช้มันหาเงินอยู่ทุกวันนี้ อาจจะไม่เป็นที่ต้องการ หรือไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วในอนาคต


แล้วนับประสาอะไรกับปริญญาที่คุณมี ความรู้ส่วนใหญ่มักจะหมดอายุไปนานก่อนที่คุณจะเรียนจบแล้วซะอีก ดังนั้น .. จงเปิดหูและเปิดตาให้กว้าง “การเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นสิ่งจำเป็น”


3. อายุและวัยไม่ใช่ข้ออ้างของการไม่ปรับตัว คลื่นของการเปลี่ยนแปลงมันโถมเข้ามาแล้ว และจะมีคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหม่อีกเรื่อยๆ ถ้าคุณไม่ปรับตัว คุณแย่แน่


4. การเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมโอกาสใหม่ๆ เสมอ


เท่าที่แวนเห็นตอนนี้มีอาชีพที่ไม่เคยถูกบัญญัติมาก่อนเกิดขึ้นเต็มไปหมด


ความจริงคือ ยุคนี้หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์พอ คุณสามารถสร้างอาชีพในนิยามของคุณขึ้นมาได้เอง โอกาสลอยมาพร้อมคลื่นการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคว้ามันไว้ได้ทันรึเปล่า


หากคุณไม่อยากกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จงเปิดตาให้กว้าง เรียนรู้ให้ไว และเตรียมตัวให้พร้อม แล้วออกไปสนุกกับการเปลี่ยนแปลงกันค่ะ

Commentaires


bottom of page