top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

3 ข้อแตกต่างระหว่างคนที่ก้าวหน้าเร็วกับคนทั่วไป


people are walking, crowded

การกระทำเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราซึ่งมีโชคชะตาที่ต่างกันอยู่แล้ว ต่างกันไปมากยิ่งขึ้น ทำไมบางคนก้าวหน้าเร็ว สำเร็จไว เติบโตพรวดพราด ในขณะที่อีกหลายคนก้าวหน้าช้า หรือแม้กระทั่งย่ำอยู่กับที่ ไม่เพียงแต่เรื่องความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่หมายถึงชีวิตด้านอื่นด้วย ... ทำไม? จากการค้นพบส่วนตัวของแวนที่ได้พบเจอกับคนมาหลากหลาย ประกอบกับแวนเป็นคนชอบสังเกตพฤติกรรมคน (ตามประสาคนเรียนจิตวิทยา) และศึกษาคนประสบความสำเร็จ แวนเลยได้ตกผลึกว่า คนที่ก้าวหน้าเร็วทำบางสิ่งบางอย่างต่างจากคนทั่วไปนิดหน่อย แต่นิดหน่อยที่ว่านี้ เมื่อทำเป็นกิจวัตรและเป็นนิสัยติดตัว ยิ่งนานวันจะยิ่งเห็นความต่างในผลลัพธ์ในชีวิตของพวกเขาค่ะ 3 สิ่งหลัก ๆ ที่พวกเขาทำมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ


1. ไม่คิดเล็กคิดน้อย :

คนก้าวหน้าเร็วไม่เก็บเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นประเด็น พวกเขามองแต่เรื่องที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับตัวเอง พวกเขาไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องหยุมหยิม อะไรที่ปล่อยผ่านได้ หรือรีบจัดการ หรือตัดสินใจออกไปให้เร็วที่สุดได้ พวกเขาจะทำให้จบไปทันที


ต่างจากคนอีกหลายคน ที่มักชอบคิดเล็กคิดน้อย โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักฉุดตัวเองไม่ได้ก้าวหน้า เช่น เรื่องที่ว่าคนอื่นคิดยังไงกับตัวเอง พวกเขาจะใช้เวลาคิดวกวนกับเรื่องกวนใจแต่ไม่เกิดประโยชน์ แทนที่จะทุ่มพลังงานให้กับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ในชีวิต กลับไปให้เวลามากไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
2. มีวินัยสูง :

คนก้าวหน้าเร็วมีวินัยกับตัวเองค่อนข้างสูงมาก ไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วพวกเขาจะทำตามแผนที่วางไว้ค่อนข้างเป๊ะ ความรับผิดชอบทำให้พวกเขายิ่งแตกต่างจากคนทั่วไปเมื่อเวลาผ่านไป


ในขณะที่คนอื่นมักตามใจอารมณ์ศิลปินของตัวเอง ไม่อยากทำก็ไม่เริ่มซักที แต่คนที่ก้าวหน้าเร็วจะก้าวข้ามความเอื่อยเฉื่อย และลงมือทำจนเสร็จตามกำหนด เช่น นักเรียนที่เรียนคอร์สออนไลน์ของแวนเอง สังเกตได้ชัดว่าคนที่สำเร็จเร็วจะเป็นพวกที่มุ่งมั่นกับภารกิจที่ได้รับ และส่งภารกิจตรงเวลา ในขณะที่คนทั่วไปมักจะหลงลืม ห่างหาย หรือเลือกที่จะผัดผ่อนไปก่อน เนื่องด้วยภารกิจอื่น


3. เลือกแต่สิ่งดีให้ตัวเอง :

คนก้าวหน้าเร็วมักพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าเสมอ บางครั้งพวกเขาจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่พวกเขาอยากเป็น เพื่อเรียนรู้วิธีคิด และรับพลังงานที่เป็นบวกที่จะช่วยดึงพวกเขาให้ก้าวหน้าขึ้นไป รวมถึงสื่อที่รับทุกวัน และกิจกรรมที่เลือกทำ คนกลุ่มนี้จะระมัดระวังที่จะไม่รับสื่อที่เป็นลบหรือบั่นทอนจิตใจและความก้าวหน้าของตัวเอง แต่จะเลือกอ่าน ฟัง และติดตามเนื้อหาที่ช่วยพัฒนาตัวเอง มากกว่าจะวนอยู่กับเรื่องที่ฉุดกำลังใจหรือทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์


ในขณะที่คนหลายคนกลับทำตรงกันข้าม คือไม่ยอมเดินออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นลบและบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเอง ซึ่งนั่นจะยิ่งขวางกั้นไม่ให้พวกเขาก้าวหน้าได้เร็ว

นี่คือสามสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการตกผลึกของแวนเอง ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้คนก้าวหน้ายิ่งวิ่งห่างออกไปจากคนทั่วไป อย่าลืมว่า การกระทำกำหนดชะตาชีวิตของคุณได้ ยิ่งนานวันจะยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่ถ่างกว้างออกและเห็นความแตกต่าง หากคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านไหน การกระทำของคุณในวันนี้จะบอกได้ว่าคุณจะไปได้ถึงฝันหรือไม่ค่ะ

Comentários


bottom of page