top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

9 ข้อได้เปรียบของคนมองโลกในแง่ดี


แวนได้อ่านหนังสือเรื่อง Positive Psychology แล้วเจอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งสรุปเหตุผลที่ว่า ทำไม ...คนมองโลกในแง่ดีถึงมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่มีนิสัยมองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่ดีในที่นี้ หมายถึงความสามารถในการมองเห็นด้านดีของสิ่งต่างๆ ตามจริง

แม้กระทั่งในปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายๆ แต่ไม่ได้หมายถึงการหลอกตัวเอง และไม่ใช่แค่เพียงการ “คิด” แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือ “นิสัย” ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติและทำเป็นประจำสม่ำเสมอ มาดูกันนะคะว่า ...9 ข้อได้เปรียบนั้นมีอะไรบ้าง คนมองโลกในแง่ดีนั้น ... 1. วิตกกังวลน้อยกว่า และซึมเศร้าน้อยกว่าพวกมองโลกในแง่ร้าย 2. มีวิธีรับมือกับปัญหาได้สร้างสรรค์กว่าทั้งการยอมรับความจริงได้ การใช้อารมณ์ขันและแสดงออกในทางที่เหมาะสม 3. พอใจในชีวิตมากกว่าและมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีกว่า 4. ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าและเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยกว่ามาก 5. ฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วกว่า 6. ปรับตัวปรับใจเมื่อเจอ การเปลี่ยนแปลงหนักๆ ในชีวิตได้เร็วกว่า เช่น เมื่อพบว่าตัวเองป่วยหนักจนไม่มีทางรักษา 7. กล้าเผชิญหน้ากับความจริงได้มากกว่า 8. อึด ทนต่ออุปสรรคได้มากกว่าและยกธงขาวได้ยากกว่า (พวกมองโลกในแง่ร้ายเอาแต่คิดว่าล้มเหลวแน่ ทำไม่ได้หรอก เลยตัดสินใจยอมแพ้ไปซะก่อน) 9. มีแนวโน้มจะลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าพวกมองโลกในแง่ร้าย และขอแถมให้อีกข้อหนึ่งว่า ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ดีมากกว่าจะอยู่กับคนมองโลกในแง่ร้าย แต่ไม่ใช่ว่าการมองโลกในแง่ดีจะดีไปหมด หากมากเกินไปคุณอาจจะถูกหลอกได้ง่าย เพราะมองในแง่ดีและเชื่อคนง่ายเกินไป ในขณะเดียวกัน คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะสามารถประเมินความยุ่งยากได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาได้ก่อน อีกทั้งยังถูกหลอกได้ยากกว่า เพราะมักจะระแวง สงสัย และจับผิดรวมถึงไม่คาดหวังกับสิ่งไหนๆ มากเกินไป แต่ยังไงก็ตามหากคุณมีนิสัยมองโลกในแง่บวก ดูเหมือนว่าชีวิตคุณจะมีความสุขมากกว่าและลดภาวะเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าได้ เริ่มต้นง่ายๆ จากการพาตัวเองไปคลุกคลีกับคนมองโลกในแง่บวกดูค่ะ

コメント


bottom of page