top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ทำไมคุณจึงควรคิดต่างจากคนอื่นบ้าง


confidenct girl

แวนเคยคิดไม่เหมือนคนทั้งกลุ่ม

แต่ด้วยความไม่รู้ว่าคิดไม่เหมือน

เลยทำแบบที่ตัวเองคิด

แล้วสุดท้ายผลก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่แวนคิดนั้นมันถูกต้อง


ลองคิดดูว่า ถ้าแวนได้รู้ก่อนว่า

กำลังคิดไม่เหมือนคนอื่นแวนอาจเปลี่ยนใจ

แล้วทำตามคนกลุ่มใหญ่ก็ได้

สิ่งที่แวนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ

การที่คุณคิดไม่เหมือนคนกลุ่มใหญ่

อาจไม่ได้แปลว่าคุณผิดเสมอไปหรอก


บางครั้งคุณต้องหนักแน่นในความคิดของตัวเอง

หรือทำเป็นหูหนวกตาบอดบ้าง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองละทิ้งความเชื่อ

แล้วหันกลับไปทำตามคนส่วนใหญ่ สิ่งใหม่ ๆ บนโลกนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก

ถ้าผู้สร้างเหล่านั้นเอาแต่เงี่ยหูฟัง

และคล้อยตามคนอื่นไปหมด สิ่งที่เป็นกระแสและคนส่วนใหญ่เชื่อ

อาจเกิดจากจิตวิทยาหมู่ที่เชื่อตาม ๆ กันมาเช่นกัน

เชื่อตัวเองบ้าง ...

ความเห็นของคนอื่นอาจไม่ถูกต้องเสมอไป

Commentaires


bottom of page