top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ราคาที่ต้องจ่ายจากการเป็นตัวของตัวเอง


การเป็นตัวของตัวเอง ...มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ การเป็นตัวของตัวเอง ...คือการต้องคิดเอง สร้างสรรค์ชีวิตเอง ไม่เอาแต่ก้มหน้าตามใคร ไม่คอยแต่คำตอบสำเร็จรูปจากใคร

การเป็นตัวของตัวเอง ...ต้องเข้มแข็งต่อคำวิจารณ์จากคนที่เห็นต่างได้ การเป็นตัวของตัวเอง ...ต้องอดทนได้หากมีคนไม่ชอบขี้หน้า การเป็นตัวของตัวเอง ...ไม่ได้หมายถึงจะแสดงออกแบบไหนก็ได้ จะทำแบบไหนก็ได้ ไม่แคร์ความรู้สึกใคร ไม่สนใจว่าจะทำใครเดือดร้อน การเป็นตัวของตัวเอง ...ไม่ใช่การยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวกู กูเป็นแบบนี้อ่ะ ไม่ปรับ ไม่เปลี่ยน ใครจะทำไม รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไป การเป็นตัวของตัวเอง ...ไม่ใช่การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง การเป็นตัวของตัวเอง ...กับการเห็นแก่ตัว เหมือนกันตรงที่ ต่างก็รักและเคารพตัวเอง แต่ต่างกันตรงที่ คนเป็นตัวของตัวเอง (ที่ดี) ให้เกียรติ เคารพ และนึกถึงคนอื่น คนเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตัวเอง #การเป็นตัวของตัวเองมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

Comments


bottom of page