คนเข้มแข็งที่แท้จริง

 

คนเข้มแข็งจะไม่หลอกตัวเอง.. ว่าฉันสวยที่สุด แต่จะยอมรับว่าฉันไม่ได้สวยตามแบบที่สังคมนิยาม แต่ฉันก็โคตรชอบตัวเองในแบบนี้เลย
คนเข้มแข็งจะไม่หลอกตัวเอง.. ว่าฉันเก่งที่สุด แต่จะยอมรับในข้อบกพร่องและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
คนเข้มแข็งจะไม่หลอกตัวเอง.. ว่าฉันมีความสุขตลอดเวลา แต่จะเผชิญหน้ากับทุกข์พิจารณาตามความเป็นจริงและหาวิธีพ้นทุกข์ด้วยปัญญา

คนอ่อนแอชอบใช้วิธีหลอกตัวเองไปวันวัน คนเข้มแข็งเท่านั้น ...ที่ยอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload