top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

สาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขกับชีวิต


คนที่มักไม่มีความสุขในชีวิต คือ คนที่ชอบหลอกตัวเอง แต่ .. ในทางที่แย่กว่าความเป็นจริง

คนพวกนี้จะชอบวาดภาพอนาคตอันน่ากลัว คอยกังวลไปก่อนทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มทำ คนที่ชอบวิตกกังวลเกินกว่าเหตุนั้น.. น่าสงสารที่สุด เพราะพวกเขามักจะหยุดตัวเองไม่ให้คิดเตลิดไปหาแต่เรื่องร้าย ๆ ไม่ได้ คนพวกนี้ชอบจินตนาการ ใส่สีตีไข่เรื่องราวเกินจริง ท่าทีประหลาดจากคนรอบข้างก็ถูกมโนไปในทางที่ไม่ดี หากคุณกำลังเป็นแบบนี้ แนะนำให้เริ่มสังเกตว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันถูกต้องตรงกันมากน้อยแค่ไหน ในขณะเดียวกันให้ลองหยั่งความคิดเห็นกับคนรอบข้าง ว่าพวกเขาก็มองในแง่ร้ายแบบนั้นเหมือนกับคุณหรือไม่ หากคุณเป็นพวกขี้กังวล พยายามอย่าคิดเองเออเอง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความน่าจะเป็นเพิ่มเติม ถึงเสียเวลาเพิ่มขึ้น แต่คุณจะได้ความสงบและความสุขกลับคืนมาอีกเป็นกอง

Comments


bottom of page