5 คุณสมบัติของคนฉลาดทางอารมณ์

 

คลิกเพื่อดูคลิป "5 คุณสมบัติของคนฉลาดทางอารมณ์" <<

 

ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นอาวุธสำคัญในการที่คุณจะต่อสู้กับทุกสิ่ง ทั้งต่อสู้กับจิตใจตัวเอง ต่อสู้กับคนอื่น รวมถึงต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาด้วย

 

ผู้นำ ผู้บริหาร นักธุรกิจ พนักงานขาย รวมถึงคนทำงานทุกสาขาอาชีพต่างต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นอาวุธสำคัญในการประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเอง

 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรือ EQ คือ ความสามารถในการรู้จักตัวเอง การควบคุมตัวเอง การกระตุ้นจูงใจตัวเอง การเข้าอกเข้าใจคนอื่น และการบริหารความสัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างมาก

 

หากคุณต้องการทราบระดับ EQ ของตัวเอง สามารถใช้แบบประเมิน EQ และที่สำคัญความฉลาดทางอารมณ์นี้พัฒนาและฝึกฝนได้

 

ทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้นำ (EQ) ฟรี >>

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด