top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

ข้อดีของการเผชิญกับปัญหาในชีวิตยิ่งเก่งขึ้น งานยิ่งยากขึ้น ยิ่งเติบโต ปัญหายิ่งใหญ่ขึ้น ปัญหาเล็ก ๆ มีไว้ให้คนเล็ก ๆ แก้ ศักยภาพมีเท่าไหน แก้เท่านั้น หากตอนนี้คุณกำลังเผชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่ อย่างน้อยระลึกไว้ว่าคุณกำลังเติบโต และเมื่อผ่านมันไปได้ คุณจะเลื่อนระดับขึ้นไปอีกขั้น ปัญหาจะทำให้คุณเก่งขึ้น ความผิดพลาดจะทำให้คุณฉลาดขึ้น ความล้มเหลวจะทำให้คุณมีปัญญาขึ้น อยากขยายศักยภาพตัวเอง ต้องเจอกับความท้าทาย อย่าผลักใสปัญหา คนยิ่งใหญ่ต่างก็ต้อง ...ผ่านบททดสอบด้วยกันทั้งนั้น เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ค่ะ

Comments


bottom of page