top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

3 อาการของคนที่กำลังให้คุณค่าตัวเองต่ำเกินจริง


มีคนจำนวนมากที่กำลังประเมินมูลค่าตัวเองต่ำเกินไป (devalue) ซึ่งอาการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระดับ Self-esteem ของแต่ละคน

หากอธิบายอย่างง่ายที่สุด Self-esteem คือภาพที่คุณมองและประเมินตัวเอง คุณค่าในตัวเองที่คุณมองเห็น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นปัญหาคือ การรับรู้และประเมินดังกล่าวนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และมักจะขึ้นๆ ลงๆ ตามสถานการณ์แวดล้อม

แต่คนที่มีปัญหา Self-esteem หนัก มักจะสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ การทำงาน และการเข้าสังคม โดยอาการเหล่านี้มีสาเหตุที่ฝังรากลึกข้างในความคิดและความเชื่อ ที่พวกเขาถูกตั้งโปรแกรมไว้ตั้งแต่วัยเด็กโดยพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดู หรือแม้กระทั่งตอนโตจากสังคมรอบข้าง

ปัญหานี้สามารถเกิดได้แม้กับคนที่สังคมยกย่องว่ามีเกียรติ หรือมีความสามารถ หรือมีฐานะที่ดี

และนี่คือ 3 อาการที่มักเกิดขึ้นของคนที่กำลังให้คุณค่าตัวเองต่ำเกินจริง

☐ ไม่เชื่อใจคนรัก

ความสัมพันธ์มักมีปัญหา ลึกๆ ในใจคิดว่าคนอื่นดีเด่นกว่าตัวเองเสมอ วันหนึ่งคนรักจะต้องเลือกคนอื่นที่ดีกว่า จึงมักแสดงอาการหวาดระแวง ไม่ไว้ใจ เช็คมือถือหรือแชท แสดงความเป็นเจ้าของเกินไป จนอีกฝ่ายอึดอัด และเกิดปัญหาขึ้นจริง ๆ ในที่สุด

☐ ไม่กล้าเรียกค่าตัว

ผลการทำงานต่ำกว่าความสามารถจริงๆ เพราะคิดว่าตัวเองทำได้เท่านั้น จึงไม่มีใครมองเห็นความสามารถที่แท้จริง อยู่ในที่ทำงานก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวถูกคนอื่นหัวเราะ ไม่มีจุดยืนของตัวเอง จะโอนอ่อนและเชื่อคล้อยตามคนอื่นหมด จนมีรายได้ต่ำไม่สมคุณค่า เพราะตีมูลค่าตัวเองไว้แค่นั้น และไม่กล้าเรียกร้อง

☐ มีอาการเครียดหรือซึมเศร้า

คิดว่าตัวเองดีไม่พอตลอดเวลา ไม่เคยพอใจในตัวเอง จึงต้องแสวงหาสิ่งภายนอกมาประโคม เพื่อซ่อนความรู้สึกว่าฉันดีไม่พอไว้ข้างใน พึ่งพาความคิดเห็นของคนอื่น ดีหรือไม่ดีก็ให้คนอื่นตัดสินหลายครั้งที่มักถูกเอาเปรียบจากคนที่หวังผลประโยชน์ เมื่อถูกวิจารณ์หรือกดดันมากๆ ก็ส่งผลให้เกิดความเครียดหรือซึมเศร้าตามมา

วิธีการแก้ไข

ตามปกติ หากบุคคลนั้นมีปัญหาเรื่อง Self-esteem ที่รบกวนชีวิตมาก นักจิตวิทยาจะเข้าไปช่วยสร้างกระบวนการตั้งโปรแกรมการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองใหม่ รวมถึงช่วยขุดค้นหาสาเหตุ เข้าไปแก้ไขเหตุการณ์นั้น ค้นหาความภูมิใจและความสุขที่แท้จริงภายใน

เช่นในคอร์ส Self-esteem ที่จะให้ผู้เรียนผ่าน 14 บทเรียน ทำแบบฝึกหัดส่งให้นักจิตวิทยา และรับ feedback เพื่อค่อยๆ แก้ไปทีละเปลาะ เป็นการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Self-esteem เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณสามารถเข้าดูรายละเอียด คอร์ส Self-esteem

Comments


bottom of page