คนที่มั่นใจในตัวเอง VS คนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง

 

คนที่มั่นใจในตัวเองจริงจะไม่พยายามอวดเพื่อเรียกความสนใจใคร เพราะพวกเขารู้สึกมั่นคงอย่างมากกับคุณค่าที่อยู่ข้างในของพวกเขา ต่างจากพวกที่แท้จริงแล้วไม่มั่นใจในตัวเอง คนกลุ่มนี้มักพยายามโชว์ออฟ เพื่อทำให้ตัวเขาเองมั่นใจว่าคนอื่น จะคิดว่าพวกเขามีคุณค่าและน่าสนใจพอ

หากคุณมั่นใจในตัวเอง คุณจะไม่ป่าวประกาศให้มากมาย คุณจะไม่ขี้โม้คุยโวไปทั่ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำจริง ในขณะเดียวกันคุณจะรับฟังคนอื่นมากขึ้น เพราะเมื่อคุณเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าคนอื่นก็เป็นคนมีคุณค่าเช่นเดียวกัน ดังนั้น คุณมักจะไม่ดูถูกใคร แต่กลับจะเคารพนับถือคนอื่น แม้กับคนที่คุณไม่ได้เห็นด้วยในอุดมการณ์ก็ตาม ในขณะที่คนอื่นพยายามจะโชว์ว่ามั่นใจ แต่สำหรับคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนั้น มั่นคงกับคุณค่าตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องโชว์

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

บทความล่าสุด
Please reload