top of page
self-esteem course cover blog page.jpg
  • พิชาวีร์ เมฆขยาย

แนวคิดของผู้หญิงยุคใหม่


a woman is using laptop

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป

ความคิดความเชื่อเราจะเปลี่ยนแปลงบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

ผู้หญิงยุคใหม่ดูแลตัวเองได้ดี

มีศักยภาพในการหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ดีพอ ๆ กับผู้ชาย

ผู้หญิงอยากเรียนสูงแค่ไหนก็ได้

ผู้หญิงอยากทำอาชีพอะไรก็ได้ (เกือบหมด)

ผู้หญิงเริ่มธุรกิจของตัวเองก็ได้

ดังนั้น การที่คุณผู้หญิงจะคาดหวัง

ให้ผู้ชายต้องมาเป็นช้างเท้าหน้าตลอดเวลา

เป็นผู้นำ ทำงานหาเลี้ยงดูแลเยี่ยงคนในยุคโบราณ

ยุคที่ผู้หญิงยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิเสรีภาพขนาดนี้

จึงอาจดูเป็นการไม่แฟร์ซักเท่าไหร่

รูปแบบความสัมพันธ์ในวันข้างหน้า

อาจไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นผู้นำใคร

อาจต้องช่วยกันสร้างฐานะผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน อยู่ในยุคใหม่แต่คาดหวังเหมือนคนยุคโบราณ

อาจทำให้คุณไม่สมตามที่หวังอยู่เรื่อยไป

ปรับทัศนคติให้เข้ากับสถานการณ์

แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเซ็ง

เวลาที่แฟนคุณไม่เป็นผู้นำอย่างใจ

หรือไม่สามารถดูแลคุณได้ดีตามต้องการ

Comments


bottom of page